Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Magdaléna Ševčík: Maximální Entropie

Do 31. 10. 2021 bude v Muzeu stará čistírna odpadních vod – Ekotechnickém muzeu, Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč, přístupná krásná výstava abstraktních obrazů malířky Magdalény Ševčík: Maximální Entropie.

Díla Magdalény Ševčík se vyznačují jistou mírou koncepčnosti a fascinací přírodními zákonitostmi. Zároveň pak také skýtají mnohá symbolická vyjádření –⁠ ať už hovoříme o kontrastních geometrických prvcích či použitých barvách. Na výstavě Maximální Entropie autorka pracuje s obojím. Zatímco na plátnech zkoumá teorii narůstající entropie, jenž je založena na druhém zákonu termodynamiky vyjadřujícím neuspořádanost, nejistotu a chaos, klade si přitom i velmi osobní, niterné otázky související s vlastní existencí a smrtelností. Jak sama nastiňuje:
Rozhodla jsem se pracovat se čtyřmi barvami (černá, bílá, tyrkysová, tělová). V momentě, kdy tyto barvy mezi sebou míchám a aplikuji na suché plátno, zůstávají přesně tam, kam je umístím. Tvoří tvary a kompozice, které chci. Tato díla jsou uzavřenými vizuálními systémy s jasně daným řádem, jehož tón také sama udávám. Mají velmi nízkou entropii a jsou symbolickým vyjádřením života. Jakožto malé skořápky držící v sobě veškerou neustále se transformující a chaoticky plynoucí energii. Já jsem ale chtěla docílit i entropie vysoké. Surové plátno jsem tedy navlhčila a následně na něj lila barvy. Ačkoliv byl první krok (lití) zcela cílený, to, co se s barvami následně dělo, bylo ponecháno „chaosu”. Barvy se mezi sebou pomíchaly zcela neuspořádaně. Mnohdy tak dokonale, až vznikla barva nová. Pouze občas jsem do procesu zasáhla a umocnila jejich vzájemné míchání. Dá se říci, že tato „chaotická” plátna jsou pro mě jakýmsi vyjádřením smrti, jakožto zcela neuspořádaného stavu. Tento kontrast mezi cíleným a chaotickým mi přišel v rámci celé série důležitý. Obojí existuje vedle sebe. Dokud se řád nenaruší a nepřevládne neuspořádanost…
—–
Magdaléna Ševčík (*1988) je českou vizuální umělkyní pohybující se na poli abstraktní malby. Ševčík se svým dílem i cestou k němu vymyká hlavnímu proudu současné české malby. I přesto, že za sebou nemá žádné dokončené formální vzdělání na vysoké umělecké škole, jsou její práce zcela osobité, vynikající vlastním distinktivním jazykem. Ten neustále rozšiřuje již od roku 2015.
Ševčík pracuje v sériích. Typická je pro ni hra s kontrasty, které podmiňují celkovou kompozici díla. Zatímco pozadí maleb je zcela nekonkrétní, sofistikovanou hrou barev, popředí je tvořeno striktními geometrickými tvary a liniemi. Tyto tvary sdělení na pozadí buď negují nebo podporují.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Magdaléna Ševčík: Maximální Entropie