Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Luki Essender: Neck, dark amber and infatuation, or a place.

Do 30.6.2019 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), výstava – instalace Luki Essender: Neck, dark amber and infatuation, or a place.

Luki Essender přemýšlí o svých pracích většinou jako o prostorových koláží. Umisťováním určitých materiálů, ready-mades nebo textů vedle sebe vznikají výpovědi o svém vnitřním světě. Sexualita jako narativní. Zajímají ho fyzikální aspekty objektů, které dokáže divák vnímat svou tělesnou zkušeností. Intimní a emocionální zážitky reflektovány v jeho tvorbě obsahují také politický dopad.

Kurátorka: Caroline KrzysztonFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Luki Essender: Neck, dark amber and infatuation, or a place.