Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Lukáš Kania / Kadaverin

Do 7.11.2019 bude v Kavárně co hledá jméno, Stroupežnického 493/10, Praha 5 (vstup přes parkoviště), přístupná zajímavá výstava obrazů Lukáše Kanii / Kadaverin.

Lukáš Kania ve své nadcházející výstavě hledá výraz náhody. Obrazy nechává doslova hnít v ateliéru. Kadaverin, látka vznikající při rozkladu masa, je úzce spjat s destrukcí hmoty, při níž jsou doloženy mikroskopické obrazce „náhodných struktur“, a náhoda je v těchto „záznamech“ pro autora zobrazením dokonalého abstraktního poznání, které se snaží „přeložit“ do velkoformátových maleb.

Lukáš Kania (1991) je absolventem ateliéru Užité malby Aleše Hudečka na SUŠ v Ostravě, nyní žije v Praze. V dřívějším projevu se opíral v malbě hlavně o kresbu a gendrová témata, dnes se pouští do existenciální hloubky. V jeho práci lze najít určité společné tématické rysy, jako jsou např. pomíjivost, odcizení i osamocení. Ve své tvorbě Lukáš v současné době upřednostňuje zklidněnou meditativní formu a vnitřní koncentraci před dřívější expresivní polohou. Absence figury či živého objektu zdůrazňuje přítomnost situace obrazu i její nevratnost.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Lukáš Kania / Kadaverin