Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lukáš Kalivoda a Jakub Jansa: Matter of sensitivity

4. 9.-29. 11. / Galerie Portheimka / Instalace

Do 29.11.2020 bude v Museu skla Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5, přístupná velmi zajímavá výstava  Lukáš Kalivoda a Jakub Jansa: Matter of sensitivity.

Průvodní text kurátora výstavy Kamila Nábělka:

Lukáš Kalivoda (1986) pracuje se sklem a rozvíjí malířské autorské techniky. V letech 2006–2012 studoval VŠUP v Praze v Ateliéru skla vedeném Vladimírem Kopeckým a poté Rony Pleslem.

Ve své tvorbě vychází z profesní zkušenosti skláře, především je ale experimentálním autorem, materiál a technologie spojené s oborem skla se pro něj stávají spíše zdroji další inspirace. V současné době se soustřeďuje na technicky i technologicky inovativní techniku malby prostřednictvím snímání barevného filmu z hladiny vody.

 

Jakub Jansa (1989) pracuje s videem, instalacemi a performancemi. V letech 2011–2016 studoval VŠUP v Praze v Ateliéru supermédií pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka.

Jansovo umělecké uvažování je ovlivněno současnými vizuálními a mediálními strategiemi. Odkrývá v nich různé formy manipulace a informačních posunů. Zároveň s tím v nich objevuje i hlouběji uložené „poeticko-metaforické“ motivy. Jansa často pracuje s příběhem a jde mu o sdělení, protože se ale jeho práce s narativem odehrává na formálně komplikované diskursivně-poetické rovině, nesděluje nám své ideje přímo, ale v metaforách, náznacích, ironických posunech či ve specificky přesvícených expozicích, jež rozehrávají až absurdní stránky prezentované situace.

 

Lukáš Kalivoda na výstavě představuje sérii devíti maleb zhotovených autorskou technikou – snímáním barevného filmu z hladiny vody. Postupuje tak, že na vnitřní stranu poměrně velkého válce připevní fólii. Válec poté naplní vodou a na její hladinu nalije barvy předtím rozmíchané v terpentýnu či různých ředidlech. Jejich směs vytvoří povrchový film. Poté vodu postupně odčerpává. Jak hladina klesá, pigmenty se zachycují na povrchu fólie. Vznikají tak jemné barevné přechody i charakteristické „řádkování“ obrazu. Díla označuje daty podle jejich vzniku.

Součástí výstavy je i jeho instalace nazvaná Chvění hladiny. Jde o skleněný válec po okraj naplněný vodou. Vidíme, jak se její hladina chvěje a drobně čeří. Záchvěvy hladiny můžeme vnímat jako nenápadný a latentní obraz plující na hranici materiality i našeho vnímání.

 

Jakub Jansa pracuje často s příběhem. Používá při tom postupy, které známe z médií a sociálních sítí. Jejich vizuální a informační strategie však narušuje a významově posouvá. Uvnitř aktuálních mediálních rozprav tak objevuje (a ovšem někdy i konstruuje či podsouvá) struktury, jež v sobě mají až jisté mytopoetické prvky. Do tohoto souboru děl patří i jeho instalace Occult table, který je součástí rozsáhlejší série instalací, performancí a videoprojekcí nazvané Club of Opportunities. Protože však odkazy ke kontextu tohoto rozsáhlého projektu nelze v rámci poměrně komorní společné výstavy rozvinout, setkáváme se zde s dílem, jež funguje jako fragment, odkaz k nepřítomnému celku.

Součástí expozice je i video pojaté jako specifický vizuálně-rétorický komentář, v němž vystupuje kurátor výstavy. Žánrově se jedná o volně koncipovaný „videoesej“ spojující jednotlivé artefakty. Role videa je dvojí: má díla obou zúčastněných umělců významově provazovat a vysvětlovat, přitom je však lehce komplikuje. Je to dáno tím, že kurátor tu vystupuje v podvojné úloze, jednak ze své „nezávislé“ pozice, jednak je součástí hry, a tím tedy i svou „nezávislou roli“ hraje.              

Autor textu: Kamil Nábělek

Další informace a doprovodné programy: 

www.museumportheimka.cz

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lukáš Kalivoda a Jakub Jansa: Matter of sensitivity