Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lukáš Houdek: Výročí

Do 10.9.2020 bude v Artivist Lab, v prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, (vzadu do průjezdu, pak doleva a na konci dvora doprava) přístupná zajímavá a dojemná výstava a instalace Lukáše Houdka: Výročí.

Umělec Lukáš Houdek připravil před osmi lety na dvacáté první výročí setkání ve sklepě, kdy bylo Lukášovi šest let, artefakt tvořící základ výstavy. Pro jistého Pepu, který jej tehdy zneužil, vytvořil vzpomínkové fotoalbum, které mapuje příběh jeho dětství od chvíle setkání až do dospělosti. Dárek k výročí v roce 2012 muži nakonec nepředal, rozhodl se ale, že jej použije jako umělecký artefakt a prostředek k detabuizaci tématu sexuálního násilí na dětech. S jeho snahou rezonuje v televizi nedávno uvedený dokumentární film “V síti” režisérske dvojice Víta Klusáka a Barbori Chalupové, nebo starší film “Danielův svět” Veroniky Liškové z roku 2012.

„Opakovaně jsem se setkával s názorem, že bych o těchto věcech měl mlčet, protože to je ostuda a jde o intimní věc. To mě naopak před lety vybudilo k tomu toto téma otevřít. Abych to tabu aspoň částečně zbořil a ukázal živou tvář někoho, kdo se se zneužitím v dětství setkal. … Když člověk takový příběh zveřejní, je časté, že se mu začne jeho okolí stranit. Neví, jak se k němu chovat. To právě napomáhá další traumatizaci lidí s touto zkušeností a tomu, že se se svým traumatem nikomu nesvěří. Prohlubování traumatu obětí pak napomáhá cílená tabuizace tématu, o kterém naše společnost ani dnes nedokáže otevřeně a konstruktivně mluvit. Co když se ale samotné oběti chtějí dozvědět, co se jim vlastně stalo, proč a co s tím dál?“ / Lukáš Houdek

Lukáš Houdek (1984) vystudoval romistiku na FF UK v Praze. Fotografovat začal v roce 2005, kdy se pokoušel zaznamenávat situaci Romů v rozličných lokalitách v ČR i zahraničí. Od roku 2010 se věnuje také výtvarné fotografii, jejímž prostřednictvím zpočátku reflektoval zejména vlastní sexuální identitu v konfrontaci s okolní společností a jejími postoji k odlišným sociálním skupinám. Ve své současné tvorbě se věnuje zejména tématu identity. Pracuje na několika dlouhodobých projektech, které se zabývají světem indických hidžer a kóthí.
Mezi jeho hlavní témata patří také reflektování odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 a proměn českého pohraničí, nebo aktuální téatu migrace a manipulací.

Zastoupení ve sbírkách:
Muzeum současného umění v Krakově (MOCAK), Německé historické muzeum, Berlín, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, Slovenské národní muzeum, Martin, Muzeum romské kultury, Brno, Künstlerhaus, Schirnding

Kurátorka: Tamara Moyzes

Výstava je vhodná pro diváky starší 18 let.
Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Prague Pride.

https://www.artivistlab.info/
www.houdeklukas.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lukáš Houdek: Výročí