Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lucie Gelemová: Obrazy a grafiky

Do 27.2.2018 bude v suterénním foyer Divadla Bez Zábradlí, palác Adria, Jungmannova 31, zdarma přístupná v době kolem představení (18:00 – 19:00) nebo po domluvě s galeristou výstava obrazů a kreseb Lucie Gelemové.

Autorka o sobě píše:

Je novodobá česká malířka originálních autorských děl. V její tvorbě vidíme osobní pocitové vyjádření, podané jedinečným stylem, který obsahuje umělecké prvky expresionismu, abstrakce a syntetického kubismu. Autorka začala s kresbou a malbou jako samouk. Skrze umění formuluje nelehké osobní prožitky, niterné pohnutky a dojmy ze svého života. Obrazy tak zachycují i jistou formu dekadence, která je přenesena z každodenních zážitků ze světa kolem ní.

Narodila jsem se 31.12.1982 v Českých Budějovicích. Ve 23 letech jsem se  vypravila do Londýna, kde jsem byla oslovena  židovskou malířkou Barbarou Jackson, pod jejímž vedením jsem se začala umělecky rozvíjet na denním studiu v The Institute, Archer Academy. Po tříletém pobytu v Londýně jsem se vrátila zpět do vlasti, kde jsem absolvovala kurz arteterapie při Masarykově univerzitě v Brně a půlroční kurz malby v Atelieru Jaroslava Platila v Českých Budějovicích. Od roku 2014 do roku 2017 jsem studovala na Art & Design institutu v Praze, který jsem úspěšně zakončila státní zkouškou. Dále se zdokonaluji a postupně začínám pronikat se svými obrazy do veřejných galerií a soukromých sbírek.

Lucie Gelemová – ať už záměrně nebo bezděčně – navazuje na odkaz českého moderního umění a usiluje objevit pro sebe vlastní východisko. Zdá se mi, že ji má mnohé co říci náš syntetický kubismus, lépe řečeno poznatky, které si z něho odvodil Josef Čapek ve svých komorních dílech z první poloviny třicátých let minulého století. Také ona totiž zakládá své figurální, krajinářské obrazy a zátiší na zjednodušené lineární osnově a na plošné projekci objemů, tedy na prostředcích, jimž zároveň člení a rytmizuje obrazovou plochu. Preferuje čisté barvy, z nichž do značné míry těží významové vyznění svých brazů. Ty většinou počítají s úsměvnou stylizací, jindy tíhnou k pohádkově odstíněnému sdělení nebo do poloh imaginativních. Domnívám se, že jde o úsilí, které je hodno pozornoti.”

PhDr. Jiří Hlušička     Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lucie Gelemová: Obrazy a grafiky