Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lucie Filimonová: Dýchať dobro

Do 10.11.2018 bude v suterénním foyer Divadla Bez Zábradlí, palác Adria, Jungmannova 31, zdarma přístupná v době kolem představení (18:00 – 19:00) nebo po domluvě s galeristou výstava obrazů a kreseb Lucie Filimonové: Dýchať dobro.

Průvodní text Dr. Ľuboslava Mozy ze společnosti Artem k výstavě:

Ten príbeh o umelkyni, ktorá začala tvoriť práve pre ten silný pocit vyjadriť sa inak, pre túžbu bez slov povedať ľudstvu to dôležité, začal kdesi v rodičovskom dome. Identita detských a neskôr mládežníckych zážitkov, vnímanie tých javov, ktoré sú i budú pre nás vždy dôležité, posolstvo lásky, to sú príbehy, ktoré dnes nesú autorkine obrazy. Je v nich tá istá otázka. Kto vlastne sme a čím fascinujeme tých druhých? Je v nich stále tá istá odpoveď. Hľadaj, ale neviem, či nájdeš.

Už dávno život jej obrazov vstupuje do našich životov. Oni fascinujú, motivujú a rozprávajú. Naratívnosť jej celého diela mu dáva ten neopakovateľný výraz nezabudnuteľnosti, ktorý patrí v každom umeleckom prejave k tým vrcholným. Autorka sa volá Lucie Filimonova a je výtvarnou umelkyňou, ktorá tvorí kultúrne hodnoty dneška.

Umenie dneška je spleťou ľúbivosti až prázdnoty, komplikovanej nepochopiteľnosti až zbytočnosti, ale aj tvorivým súzvukom výrazovej kvality, ktorá je obsiahnutá v jeho pôvodnom poslaní. V suverénnom ovládaní výtvarných techník a kompozičných postupov. V ďalšom ide o jedinečnosť, nápad a originalitu. A aj dnes výrazným nositeľom zážitku z obrazu je jeho emócia, či pocit. Nechcem nadnášať, ale tieto vlastnosti sú skĺbené v diele Lucie Filimonovej.

Každý Luciin obraz alebo kresba je nositeľom rozprávkového sna, psychológie osobnosti či bezprostrednej krásy. Preto jej dielo nazývam nositeľom humanizmu. Toľko ľudskosti obsahuje autorkin ateliér preto, pretože my ju potrebujeme. Ďalej chcem zdôrazniť, že dielo autorky je výsostne súčasné. Práve dominantným dôrazom na myšlienku či nápad. Vymyká sa však dnešku práve náročnou realitou, ktorá zaujme všetky skupiny ľudí a núti ich vstúpiť do bytia intelektuálov.

Lucie absolvovala desiatky samostatných aj kolektívnych výstav. Doma i v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v umeleckých zbierkach zahraničných i domácich. Nedávno vystavovala ako prvá česká umelkyňa v pravoslávnom Vatikáne, Veľkej zvonici Kyjevsko pečerskej Lavry. Je laureátkou Identifikačného kódu Slovenska za rok 2018. Žije a tvorí v Mladej Boleslavi. Vlastne ten Luciin príbeh nikdy neskončí. Ako aj hľadanie odpovedí. Ona je tu ako posol poznania na ceste rozlíšenia dobrého od zlého. „Lucie je skutočnou hviezdou súčasného umenia. Hĺbavou mysliteľkou, hravou intelektuálkou, tolerantnou i náročnou . Majsterkou kresby a tvorivého napätia.

PhDr. Ľuboslav Moza PhD.

prezident spoločnosti Artem

člen Európskej akadémie vied a umení

September 2018Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lucie Filimonová: Dýchať dobro