Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia

9. 1.-4. 2. / Galerie Prokopka / Malba

Do 4.2.2017 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia.

ŠVU, kde také studoval Marek Jarotta ( narozen 1988 ). Oba se hlavně věnují malbě, každý pracuje ovšem jiným způsobem. Společnými znaky tvorby je mapování určitého prostředí a kladení důrazu na psychologické vyznění. Horvátová propojuje uvolněný malířský rukopis s kontrastní barevnou škálu, kterou směřuje do individualních hlubin. V obrazech neklidně těkají krystalické formy jsou symbolikou fyzické stránky lidské mysli. Jarottův projev je o poznání úspornější, klidná až tíživá, soustředěná často používá monochromní barevnost. K malbě přistupuje trochu neosobně, odtažitě, popisuje tranzitní místa ( čekárny, letištní haly aj.), zvyšuje napětí detailním záznamem chladné reality a nekonečně tak prodlužuje dobu čekání.

Výstava Paralelné územiá je založena hlavně na kontrastu forem tvorby obou autorů, citlivost oproti racionalitě, výrazovost x úspornost projevu, subjektivní pohled x neosobní anonymita, abstraktní prostor x reálné místo, extrovertnost x introvetrnost aj.. Přestože jsou tyto znaky na první pohled velmi odlišné spolu vytvářejí dobře fungující celek, který vedle sebe zvyšuje atraktivnost toho druhého. Oba autoři mají za sebou řadu společných I samostatných projektů, stáží i ocenění. Instalace v Galerii Prokopka navazuje na bratislavský výstavní projekt PARAreality z roku 2015 realizovaný v Galerii MINIART. Marek Jarotta získal v roce 2013 umístění na 2.místě ceny VÚB malby. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více:

luciahorvatova.com

marekjarotta.sk/

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lucia Horvátová, Marek Jarotta / Paralelné územia