Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Luboš Plný: Čekárna

8. 3.-30. 4. / Galerie Pro Arte / Instalace

Do 30.4.2018 bude v galerii Pro arte ve Vratislavském paláci, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá a hustá výstava Luboše Plného: Čekárna.

Otevřeno každé pondělí od 14 do 19 hodin, kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Výstava Čekárna představuje Cyklus se zdravotnickou tématikou Luboše Plného. Strukturované koláže pochází z počátku devadesátých let, kdy se hlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Intimní kompozice, stylizované do výpovědi pacienta psychiatrické léčebny, jsou dnes svědkem umělcova experimentu, který metodou předjímá svou aktuální tvorbu. Zatímco v minulosti Luboš Plný defragmentoval svět kolem sebe, v současné době se soustředí na zkoumání existence samotné. V obou případech se jedná o hledání objektivní pravdy, ať již formou záměrné manipulace s nalezenými předměty, nebo přímo s vlastním tělem. Životem prožité se stává narativem a zároveň tvůrčí metodou osvobozování z vlastních emocí.

Plného koláže doplňuje podmalba vytvořená Davidem Cajthamlem. V jeho pojetí se Čekárna stává místem mimo čas a prostor, místem absolutní umělecké svobody. Osobitým rukopisem tak podtrhuje uměleckou výpověď Luboše Plného.

Luboš Plný (nar. 1961)

Přední představitel světového art brut.

David Cajthaml (nar. 1959)

Absolvent UMPRUM, obor architektura a scénografie. Multižánrový umělec.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Luboš Plný: Čekárna