Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lubomír Typlt: Vrstevnice křiku

Do 23. 1. 2022 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Lubomíra Typlta: Vrstevnice křiku.

Možná bychom byli raději, kdyby se kresby Lubomíra Typlta odehrávaly na nějaké vzdálené planetě a v odlišné společnosti, nicméně soustředěně se vztahují k bezprostřednímu světu kolem nás. Zasekávají se nejen do obnaženého, živého masa, ale přerážejí i holou kost, jež v těle ještě zbývá. Jsou rány v ranách, které se sotva někdy scelí, žádný strup je nepokryje. Nastavují ostny společnosti i zjevují temná místa v mysli. Uvolňují nevědomé a zviditelňují potlačené představy. Jejich vyhraněná výpověď zasahuje každého, kdo je zahlédl, prostupuje jej, vzbuzuje v něm zdání, že je již někde viděl v sobě. Jsou zároveň střelou i terčem. Zatímco jedno oko sleduje cíl, druhé tkví v něm a pozoruje protilehlé, jež na něj míří. Obě patří autorovi.

Lubomír Typlt (1975) vstoupil na českou výtvarnou scénu v druhé polovině 90. let. Od počátku je u Typltovy expresivní malby patrné zatížení existenciálními konotacemi. Ty se ještě prohloubily v době jeho studia na akademii v Düsseldorfu. Navazuje na tradici německé expresivní malby, například A. R. Pencka, Georga Baselitze nebo Markuse Lüpertze, v české malbě pak na Jiřího Načeradského nebo Jiřího Sopka.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lubomír Typlt: Vrstevnice křiku