Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lubomír Dostál: Něco odjinud

Do 9. 6. 2023 je v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Lubomíra Dostála: Něco odjinud.

Lubomír Dostál pracuje především v médiu malby a keramiky. Pro jeho tvorbu je důležité hledání kontinuity s minulostí či snaha o nalezení současného výrazu odvěkých témat. V jeho obrazech se před námi objevují ostrou trávou prorostlé magické prakrajiny. Naturální geomorfní objekty z keramické hlíny nás svojí syrovostí a bytostnou původností přivádí až k halštatské kultuře rané fáze doby železné. Dostálovi je cizí spekulace s obsahem nebo formou – vychází z archetypů přírody, z verifikovaného i tušeného prostoru. Část jeho díla se zabývá prožitky všednodennosti, obyčejnou a zpomalenou realitou s motivem koupání. Dostál začal tyto práce vytvářet již v období normalizace částečně jako osobní odpověď na tehdejší dobu. Koupající se figury navozují především pocit svobody a radosti z volného pohybu.

Lubomír Dostál (*1950) v letech 1965–1969 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Po studiích se usadil na vesnici, kde ve skrytu nevlídné doby a v blízkém kontaktu s přírodou našel skromné podmínky k životu a práci. Do roku 1989 se o něm dá mluvit jako o dobře utajeném umělci. Účastní se pouze výstav na neveřejných místech a přátelí se s nekonformními výtvarníky generace 80. let. Po roce 1990 se účastní výstav v České republice i v zahraničí. Realizoval několik instalací ve veřejném prostoru, například v Brně a Olomouci.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lubomír Dostál: Něco odjinud