Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lois Hechenblaikner – Behind the Mountains

24. 8.-2. 10. / Fotografic / Fotografie

Do 2. 10. 2021 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a zábavná výstava Lois Hechenblaikner – Behind the Mountains. Otevřeno od úterý do soboty v čase 13 – 18h.

Hory, dobytek a tradiční zemědělské práce na straně jedné. Billboardy, diskotéky a excesy opilých návštěvníků na straně druhé. Místo akce je stejné: Alpy. Pouhých šest desetiletí odděluje starý svět od nového – a přesto se jedná o celou éru. Lois Hechenblaikner úderně ukazuje, jak se jeho domovské Tyrolsko změnilo. V juxtapozici předkládá černobílé fotografie z archivu zemědělského inženýra Armina Knielyho (1907-1998) a barevné snímky, které po objevení archivu pořídil sám. Obsah se liší, ale formálně jsou si snímky až groteskně podobné. Srovnáním Hechenblaikner výstižně analyzuje změnu krajiny zemědělské na krajinu využívanou pro volný čas, ztrátu tradic a individualizaci společnosti. Všechny původní činnosti a situace byly zcela nahrazeny jinými. Každý diptych konfrontuje diváka s novou, bizarní, někdy až tragikomickou pointou, ale ve stejný moment vybízí k zamyšlení, jak pracovat s nostalgií a nevyhnutelným vývojem světa zběsile se ženoucího kupředu. Kritikou masového cestovního ruchu na konkrétní ploše rakouských Alp ukazuje Hechenblaikner regionální fenomén, ale zároveň zde nadčasovým uměleckým jazykem formuluje problém obecného a celosvětového významu.
Lois Hechenblaikner se narodil v roce 1958 v tyrolském Alpbachtalu. Od poloviny 90. let 20. století je ústřední tématem jeho fotografické tvorby pozorování změn v tyrolské krajině a jejích důsledků, které překládá do expresivních konceptuálně dokumentárních projektů. www.hechenblaikner.at

www.fotografic.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lois Hechenblaikner – Behind the Mountains