Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Linda Klimentová: Já jsem to jezero, já jsem ten les

5. 5.-5. 6. / Galerie Vltavín / Malba

Do 5. 6. 2022 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a chytrá výstava Lindy Klimentové: Já jsem to jezero, já jsem ten les.

Úvodní text kurátorky Lucie Šiklové k výstavě:

Tvorba Lindy Klimentové, výrazné ryze malířské osobnosti střední generace, vyrůstá samozřejmě z profesního vybavení (2006 absolutorium Akademie výtvarných umění, ateliér malby Michaela Rittsteina, 2005 iniciační španělská stáž na Universidad de Bellas Artes en Castilia de la Mancha) a stejnou měrou z osobnostní výbavy tiché dobrodružky, nehlučně vtipné i vážné vnímavé pozorovatelky povrchu i vnímatelky hloubky. Její obrazy dlouhodobě prozařuje někdy intenzivně, jindy rozptýleno mlžným oparem či jinou vnější nebo vnitřní clonou, světlo. Jako malířka usiluje Linda Klimentová o sdělení obrazem a příběh za ním tlumí ve prospěch souhry barev, světla a stínu. Bezpodmínečnosti světla v obraze odpovídá akvarelová technika malby na papíře i na plátně. Epický obsah je vydestilován do rafinovaně jednoduchého, přesto stále v realitě usazeného a zároveň svým způsobem symbolického, výrazem současného obrazu. Chvějivý obraz lesa na vodní hladině se druhotně zrcadlí v siluetě postavy sedící se zkříženýma nohama na pomyslném rozhraní vody a země a postupně postavou prorůstá. Já jsem to jezero, já jsem ten les. Průzračně mystický název tohoto stejně průzračně mystického akvarelu, prvního z řady obrazů, vyjadřujících pocit opojení z prolnutí a ztotožnění se s lesem, přírodou a možností takové úzdravy, dal název uvnitřněné výstavě tvorby posledních dvou let. Současné autorčiny obrazy jsou reflexí naší podivné a pohnuté přechodové doby, implicitně i s jejími posledními dějinnými událostmi. Opět se potvrzuje, že umělec je více než kdo jiný nadán schopností napojit se na kolektivní nevědomí světa archetypů a umí je z onoho pomyslného hlubinného jezera, kontejneru obsahů naší kolektivní duše, zrcadlit. Figurální témata na obrazech Lindy Klimentové se střídají s tématy krajinnými, respektive přírodními a propojují se tak s předchozími cykly Zelený ostrov (2016-2019) a Balanc (2013). Pro prvně jmenovaný cyklus byla inspiračním zdrojem cesta k (sic) protinožcům na Nový Zéland a tamní příroda. Druhý s humornou nadsázkou reflektoval zážitky ze společného cvičení jógy a jemně ironicky si skrze zobrazení pozice hlavou dolů čili vzhůru nohama pohrával s řízeným prožitkem vlastní intimity. Fenomén vzhůru nohama se posléze začíná čím dál více prosazovat, cvičenka jógy v pozici psa se ocitá jakoby od stropu zavěšená za všechny čtyři. Z prvního meditačního zrcadlení ve výše popisovaném akvarelu vycházejí plátna, vizualizující akt léčebné kůry – zelené horizontální postavy prorůstávající i prorůstané s okolní přírodou, muž – Krtek – zakořeňuje svými prsty do hnědé prsti. A to je již čas pro Viselce, jehož figura se stává myšlenkovým i vizuálním úběžníkem výstavy spolu se svým o něco dříve dokončeným pandánem Balkon a strom, na němž figura stojí na jedné noze, s rukama sepjatýma nad hlavou v jógové pozici Stromu, který jí symbolicky prorůstá. Současné obrazy Lindy Klimentové se oproti dříve převažujícímu vizuálnímu požitku posouvají do hloubky. Jakkoli vycházejí z osobních zážitků, týkají se pocitu, na kterém bychom se většinově shodli: Všechno znejistělo. Svět se ocitl vzhůru nohama. V té nepohodlné pozici je zároveň naděje, šance nahlédnout věci z opačné perspektivy, porozpustit ego a přiznat si, že jsme součástí. Ostatně viselec, jehož hlava směřuje k zemi, neusiluje o dobytí nebes. Jeho zájmy jsou na zemi. Lucie Šiklová, duben 2022, kurátorka výstavy Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Linda Klimentová: Já jsem to jezero, já jsem ten les