Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Linda Čihařová a Jana Křížová: Průřezy krajinou

10. 11.-6. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 6.12.2015 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná výstava obrazů Lindy Čihařové a soch Jany Křížové: Průřezy krajinou.

Základní inspirací obou umělkyň je krajina, její tvářnost a struktura jako přirozené životní prostředí. Čihařovou zajímají výzkumy ekologů s úvahou, jakou stopu zanechávají v přírodě zásahy člověka. Plastiky Křížové pracují s motivem vody a jejím symbolickým významem pro život člověka.

Linda Čihařová k výstavě píše:

„Uvidíte sérii fotografií NANOSPOLEČENSTVÍ a obrazů ZOOM IN SCAPES.
Obě série jsou inspirované snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.
Sochařka Jana Křížová doplní výstavu velkými dřevěnými objekty.“

Doprovodné přednášky:
2.12.2015 v 10.30h MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR): Vliv znečištění životního
prostředí na zdravotní stav populace
2.12.2015 v 16h Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. (ÚEM AV ČR): Příroda a člověk

Kurátorka výstavy Vlasta Čiháková Noshiro

Více info i na:
http://www.lindacihar.com/
http://www.galeriekritiku.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Linda Čihařová a Jana Křížová: Průřezy krajinou