Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Libor Fára: Rytmus

Do 7.2.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná rozsáhlá a krásná výstava Libor Fára: Rytmus.

U příležitosti 90. výročí narození Libora Fáry (12. září 1925 – 8. března 1988) připomíná výstava v Museu Kampa tvorbu výrazného umělce, který zasáhl do mnoha médií a žánrů: malířství, kresby, koláže, scénografie, typografie, knižní tvorby.
Výstava tematizuje základní principy Fárovy tvorby ve volném i užitém umění. Jak efektní dřevěná asambláž, tak obálka časopisu nebo knihy, divadelní či filmový plakát, to vše je založeno na podobném výtvarném názoru, který je charakterizován pojmy jako rytmus, montáž, hra. Fára kladl důraz na využívání různorodých materiálů, od dřeva, kovu, papíru až k fotografii.

Fárova tvorba má napětí, střety, akcenty, má rytmus, který jej tak bytostně zajímal a který nacházel v předmětech a situacích každodenního světa. Rytmus je klíčový pro jazz, oblíbenou hudební formu Libora Fáry. Ne nadarmo Boris Hybner hovořil o Fárovi jako o „skrytém jazzmanovi“. Od roku 1941 studoval hru na bicí nástroje, hrál v jazzové formaci Harlem-Jazz a uvažoval dokonce o kariéře bubeníka. Václav Havel v textu v katalogu výstavy Stop-time z roku 1969 si všiml, že termín rytmus v jeho tvorbě patří mezi několik základních. V roce 1959 vytvořil Fára celý cyklus s tímto názvem. Impulsem byl právě jazz a hudba jeho oblíbených jazzových bubeníků.
Podobně uplatňoval hravost, rytmus i princip koláže u návrhů obálek knih či plakátů. Práce s linií dělící plochu, radikální osekávání fotografií, jednoduché obrazce, to vše je jednoduchý, ale vizuálně velmi účinný výtvarný jazyk, nezaměnitelný pro Libora Fáru.

Text: Vojtěch Lahoda Ústav dějin umění AVČR, v.v.i.

Doprovodné programy k výstavě Libora Fáry

Accompanying programs for the Libor Fára´s exhibition
Komentovaná prohlídka s kurátorem
14. ledna 2016,18:30
60 Kč plné / 40 Kč zlevněné

Komentovaná prohlídka s lektorem
23. ledna 2016, 15:00
60 Kč plné / 40 Kč zlevněné

Rodinná dílna pro děti
23. ledna 2016, 16:00
100 Kč dítě, 1 dospělý zdarma, 2. dospělý 50 Kč

Jazzový večer Leden 2016 Bude upřesněno, sledujte webové stránky.
Programy pro školy a veřejnost na objednávku:
Programy připravujeme také v dalších cizích jazycích
Workshopy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Komentované prohlídky
Cena programů: 500 Kč pro skupinu do 30 osob

Rezervace výše uvedených programů prosím provádějte na emailu rezervace@museumkampa.cz
Pro více informací volejte +420 257 286 147

Projděte si výstavu s naší mobilní aplikací, kde v záložce „PROHLÍDKY“ naleznete více informací k vybraným obrazům. Aplikace „Museum Kampa“ je zdarma dostupná pro iOS a Android.

Kurátor výstavy: Vojtěch Lahoda (Ústav dějin umění AVČR, v.v.i.)
Architekt výstavy: Lukáš Machalický
Grafika: Luboš Drtina
Produkce: Zita PráškováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Libor Fára: Rytmus