Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Leoš Suchan: Duševní hygiena

Do 30. 3. 2022 bude v Galerii „Toyen“ v podzemí Informačního centra MČ Praha 3, Milešovská 1, Praha 3 (přímo na Náměstí Jiřího z Poděbrad), přístupná krásná a velmi zajímavá výstava obrazů Leoše Suchana: Duševní hygiena. Otevřeno Po – Pá 8:00 – 18:00, So 8:00 – 14:00.

Úvodní text kurátorky Petry Beerové k výstavě:

Výstava s názvem „Duševní hygiena“ představuje dílo Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, který má již za sebou řadu tuzemských i mezinárodních prezentací.
Součástí této výstavy, je mimo jiné obraz „Umyvadlo“ (Olej na plátně, 180×140 cm 2021), který byl vybrán na jednu z nejprestižnějších výstav realistické malby ve světě – Figurativas 2021. Výstava se každé dva roky koná ve španělském muzeu MEAM v Barceloně. Na výstavě v galerii Toyen jsou k vidění obrazy, které vznikly v různých obdobích, dohromady však vytvářejí společné téma, potřebu střežit a posilovat duševní zdraví. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně druhé, se autor nebojí absurdit a paradoxů. Autor koncipuje své obrazové uspořádání jako celkově sémantické přirovnání soudobého světa. Neobjevují se na nich žádné lidské postavy (s výjimkou malé série portrétů), krajiny, ale objekty každodenního života. Více než na příběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci. Povrch jeho obrazů je díky snaze o zachycení vnější strany objektů pastózně zvrásněný, čímž se stávají apelem pro oko diváka.
Vyrovnanému dojmu je dosaženo díky tlumené barevnosti, která za zdánlivou všedností evokuje vnitřní rozpor. Autor nám tento rozpor ukazuje s nadsázkou. Suchanovy vizuální struktury vystihují individuální zkušenost polysémie reality. K tomu slouží kupříkladu moment destrukce určitého reálného prvku (cyklus Tašky). Suchan si klade otázku, kde je hranice mezi destrukcí a usebráním se, shromážděním toho, co bylo opomenuto? Je nutné se sklonit k předmětu, přiblížit se do jeho blízkosti, ale tak, abych ho nepoškodil. Předmět si sám diktuje, není to vůle autora. Východiskem je jednoduchá jednota mezi člověkem a světem. Nově vymezený řád (Umyvadlo, Kyblíky).

Leoš Suchan k nám promlouvá mnohovrstevnatou malbou, radostí z ní samotné, jemnou kulturou barev, citem pro estetično, a to vše předává dál do světa.

Petra Beerová Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Leoš Suchan: Duševní hygiena