Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lenka Kozlíková: Tiché rozhovory

1. 6.-30. 6. / Kavárna Velryba / Malba

Do 30. 6. 2023 je v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Lenky Kozlíkové: Tiché rozhovory.

Lenka Kozlíková

Vzděláním právnička, nadšená hudební fanynka (majitelka elektrické kytary v poznávacím procesu), pojídačka koriandru a čtenářka meziřádků.

Fascinována lidskou existencí a dopadem barev na lidské vnímání. Tvoří zásadně při hudbě a jak s oblibou sama autorka říká –  věří, že i tento prvek je do maleb podprahově vpleten a rezonuje  po vlnách dál. Malbou se vždy snaží zachytit a zpracovat pro ni aktuálně bouřlivé téma a neklouzat pouze po povrchu. Nevyhýbá se ani skryté symbolice či odkazům na mytologii. Ke svým malbám často skládá i básně či různé úvahy. 

LK bývá zařazována mezi abstraktní expresionisty, v její tvorbě lze však najít například i realistickou malbu a grafiku. 

Je zastoupena v soukromých sbírkách v řadě evropských zemí, USA a na Novém Zélandu.

Od 12/2022 je čestnou členkou rady Klubu českých a slovenských spisovatelů, z.s.

PUBLIKACE

Art for peace – International Cultural management (2023)

We Contemporary 2021 – Musa International Art space (2021)

Home1Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lenka Kozlíková: Tiché rozhovory