Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lenka Kozlíková: Nevinná symbióza

Do 22. 4. 2024 je v The Barrister Coffee & Wine, Štěpánská 59, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Mgr. Lenky Kozlíkové: Nevinná symbióza.

Průvodní text kurátorky Mgr. Jany Doktorové k výstavě:

Výstava Nevinná symbióza představuje soubor unikátních obrazů, které byly z větší části vytvořeny v přímé reakci na prostor, ideový koncept a genius loci The Barrister Coffee & Wine a na osoby s ním spojené. Představuje tak první ucelený soubor tzv. personalizovaných obrazů, jež tvoří specifickou část tvorby Lenky Kozlíkové, avšak dosud vznikaly pouze na solitérní bázi.

Na rozdíl od obrazů na zakázku jsou personalizovaná díla vždy výsledkem zcela autonomního tvůrčího procesu, který nikdy nepodléhá konkrétnímu zadání. Na začátku každého z těchto děl tak stojí pouze tři vstupy: Inspirace osobou, které je obraz dedikován a do jejíž individuality autorka prostupuje skrze společné introspektivní rozhovory. Inspirace hudbou, která je této osobě blízká a jejíž poslech ovlivňuje dynamiku a tonální škálu jednotlivých maleb. A inspirace místem, pro které je dílo vytvářeno a v jehož charakteristických prostorových, světelných a funkčních podmínkách má zaujmout svou roli. Všechny tyto prvky se vzájemně prolínají v citlivém a intimním tvůrčím procesu. Výsledkem jsou plátna výmluvně odrážející vnímavost umělkyně právě k těm aspektům reality, které tak často zůstávají skryty konvenčnímu a povrchovému náhledu. Plátna, která nabízí neskrývaný psychologický podtext, avšak stále ponechávají mnoho prostoru pro objevování dalších interpretačních rovin. Nevinná symbióza ztělesňuje právě tento princip. Vítá pozorného diváka v krajině mnohých symbolů a zve k jejich objevování a k zastavení se.

Mgr. Jana DoktorováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lenka Kozlíková: Nevinná symbióza