Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lenka Kozlíková: Když kvete duše

5. 1.-25. 1. / TwinArt Gallery / Malba

Do 25. 1. 2023 je v Twinart Gallery, Arbesovo náměstí 11, Praha 5, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Lenky Kozlíkové: Když kvete duše.

Když kvete duše
Jen jedno
je dno duše.
Jednoduše.
Moudrost starce, laciný snad návod?
Že prý sklízet můžeš jen, co zasel si.
Není, kdo za tebe běžel by ten závod
po zahradě bez plodů už párkrát prošel si.
Kyprou půdu maje pod nosem
hledáš, co mohlo by být přínosem.
To zvláštní ticho uvnitř chrámu
podivný šelest za okny
květena
zatím bez jména
plazí se po ztrouchnivělém trámu
uvnitř prostá, před dotyky utíká
však odvaha jí nechybí.
Prodírá si cestu,
aby z poupat vyrazila v květ
tys u kormidla,
už není cesty zpět.
LENKA KOZLÍKOVÁ, 1985, Mgr.
ŽIVOT MILUJÍCÍ, ŽIVOT MALUJÍCÍ
 
Vzděláním právnička, nadšená hudební fanynka (majitelka elektrické kytary v poznávacím procesu), pojídačka koriandru a čtenářka meziřádků.
Fascinována lidskou existencí a dopadem barev na lidské vnímání. Tvoří zásadně při hudbě a jak s oblibou sama autorka říká – věří, že i tento prvek je do maleb podprahově vpleten a rezonuje po vlnách dál. Malbou se vždy snaží zachytit a zpracovat pro ni aktuálně bouřlivé téma a neklouzat pouze po povrchu. Nevyhýbá se ani skryté symbolice či odkazům na mytologii. Ke svým malbám často skládá i básně či různé úvahy.
Bývá zařazována mezi abstraktní expresionisty, v její tvorbě lze však najít například i realistickou malbu a grafiku.
Je zastoupena v soukromých sbírkách v řadě evropských zemí, USA a na Novém Zélandu.
Od 12/2022 je čestnou členkou rady Klubu českých a slovenských spisovatelů, z.s.
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lenka Kozlíková: Když kvete duše