Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lenka Kocierzová: Ženy české

4. 4.-30. 4. / Art Space Řetězová / Kresba

Do 30.4.2016 bude v Art Space, v podzemí domu Řetězová 7, Praha 1, v době programů přístupná výstava obrazů a kreseb Lenky Kocierzové: Ženy české.

Tématem jejích obrazů jsou ženy, jejich osudy, bolesti, lásky. Žena jako dárkyně života, sebevědomá, vzdělaná bytost, která je připravena svým srdcem, citem a náručí předávat dětem vše pro život, tajemné a těžké poselství, o kterém ví jen ona… Svět stojí na ženách, každé město a městečko, což je vidět na jejích obrazech. Propojení ženské něhy s architekturou a památkami je u autorky, původně reklamní grafičky, motivem nejen k propagaci naší krásné země, našich měst, ale i příběhem, který je u každé z nás jedinečný. A to i příběhem žen, se kterými se setkala na onkologii, bojuje svou vlastní cestou za ženy zdravé, plné optimismu a hlavně celoživotní všeobjímající lásky…

Lenka Kocierzová (* 23. srpna 1950 Ostrava-Vítkovice) je malířka, grafička, ilustrátorka, designérka, učitelka výtvarné výchovy a estetiky, kronikářka obce, podnikatelka v reklamě. Specializuje se především na svou rodnou čtvrť, kterou hojně propaguje. Jako malířka působí od roku 1995. Mezi její nejznámější obrazy patří „Evy“, tzn. portréty s vyobrazením města nebo jeho části na klobouku.

Lenka Kocierzová se narodila 23. srpna 1950 v Ostravě-Vítkovicích. Malířkou se chtěla stát již od dětství.Navštěvovala lidovou školu umění v Kounicově ulici v Moravské Ostravě. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Ostravě-Zábřehu nastoupila studium na ostravské Pedagogické fakultě, studium ale z rodinných důvodů nedokončila. Později vystudovala večerně obor propagační výtvarnictví na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. V současné době působí jako grafička, výtvarnice, designérka, ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně Vítkovicemi. Svá díla vystavovala v České republice a v Polsku, na Slovensku, má za sebou již na 40 výstav. Ilustruje učebnice a dětské knihy.V letech 2003–2010 pracovala jako učitelka výtvarné výchovy a estetiky na AHOL SOŠ s.r.o. v Ostravě-Vítkovicích. Byla též kronikářkou obce Vítkovice (v letech 1997–2013), druhé období je členkou kulturní komise Moravské Ostravy-Přívozu.

Lenka Kocierzová je autorkou mnoha obrazů. Jedněmi z nejznámějších jsou například Carmen nebo Večernice. Kreslí četné motivy Vítkovic i jiných měst, jako Luhačovice či Kadlín, které si také zamilovala. Je autorkou projektu Propagace Vítkovic, v jehož rámci vytvořila Vítkovické pexeso, Vítkovické omalovánky, Průvodce Vítkovicemi a další produkty. Je spoluautorkou 7 kadlínských zastavení na Mělnicku, kde je realizována Naučná stezka rostlin, ptáků, hmyzu, zvěře s jejími ilustracemi a další propagační materiály. Je autorkou a spolutvůrkyní projektu Domu u šraněk ve Vítkovicích. Na Mělnicku spolupracuje s kovářem Jaromírem Hoškem a malířkou skla Monikou Šimkovou.

Vrcholem její tvůrčí činnost je od roku 2006 spolupráce se světoznámou sklárnou Moser.

Nejznámějšími jejími obrazy jsou ale již zmíněné Evy, ženy s městy na klobouku. První byla Eva Malostranská, po ní Staroměstská a Evy ostravských čtvrtí, po nich také mělnické, Karlovarská i Salzburská. U některých měst ústřední ženskou tvář pojmenovala jinak, jako Bratislavská Mária nebo polská Vládkyně Packowa.

Se sklárnou Moser spolupracuje Lenka Kocierzová od roku 2006. Na sklo se dostaly kromě dvou Ev také Carmen, či obraz Z jednoho kořene. Vytvořila ale také několik designérských unikátů. Mezi něž patří svícen Olymp a mísa Věštírna.

Propagace Vítkovic začala, když se Lenka Kocierzová vrátila do rodných Vítkovic. Po začátku své kronikářské práce si vyjevila své dětství a začala kreslit své vzpomínky. Vznikly četné obrazy tehdejšího života s kulisami Vítkovic. Dostala se tak od dětských her přes trhy a obchody až po svou svatbu.

Dům U Šraněk

Projekt začal roku 2012. Vedle domu U Šraněk byl kdysi přejezd se závorami neboli šraňkami. Toto „muzeum“ ukazovalo jak historii Vítkovic a je samé, tak nostalgii starých časů. Zároveň bylo ideálním místem pro výstavy. Konaly se zde také schůzky dětí i seniorů. Malé posezení připomíná dnes již neexistující kavárnu Industrial.

CV:Wikipedia

www.kocierzova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lenka Kocierzová: Ženy české