Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Legenda Pavel Příkaský

4. 12.-10. 12. / Galerie Havelka / Kresba

Už jen do 10.12.2015 můžete v Galerii Havelka, Martinská 4, Praha 1, zhlédnout výstavu – výsledek práce Pavla Příkaského.

Jedná se o sedmý díl výstavního projektu „Legendy Gr2“.

Příležitost vidět malíři přímo pod ruku se naskytne v Galerii Havelka od konce října do poloviny prosince 2015 v průběhu pilotního dílu projektu „Legendy Gr2“.

Během osmi týdnů se zde postupně představí osm tvůrců, o kterých se v prostředí Kokoliova ateliéru Grafika 2 na AVU v Praze vyprávějí legendy. Jsou to jak umělci, kteří se prosadili na výtvarné scéně, tak i osobnosti, které léta intenzivně pracují v soukromí ateliéru a jejichž dílo může být pro veřejnost speciálním překvapením.

Galerie Havelka svou dispozicí umožňuje kolemjdoucím pohled do interiéru galerie. Umělci budou vytvářet své dílo přímo na místě a to za plného „dozoru“ veřejnosti. Přijďte se podívat naživo do Martinské ulice, případně sledujte průběh tvorby na webové adrese www.galeriehavelka.cz/cs/aktuality

Projekt je věnován Šárce Trčkové.

Sedmou představenou legendou je PAVEL PŘÍKASKÝ.

PAVEL PŘÍKASKÝ se narodil v roce 1985, v letech 2005 až 2012 studoval AVU. Více na www.prikasky.com.

„Pavel umí malovat s prázdnem.“

„Pavel vždycky maloval dost zvláštní věci, například operního zpěváka, který se bezvýhradně zamiloval do šampónu.“

„Nebo se rozhodl vzít v ochranu ‚efekty‘ a maloval obrazy čistě z efektů, tedy z něčeho, co je přezírané nebo nepřiznávané.“

„Pavel se i spolužákům jevil jako oslnivý talent. V jedné spontánně vyhlášené ateliérové anketě ho označili jako toho, kdo mezi nimi má největší hvězdný potenciál.“

„Pavel by měl dělat monumentální fresky, je rozený freskař. Umí velkou formu, zkratku, vzdušnost, prosvětlenost, a taky neomylně vyciťuje chování tekutin v malbě.“

„Jednu fresku namaloval malinovým sirupem na sádroš.“

„Pavel maloval zpočátku dost tmavými, jeskynními barvami, až se dostal k téměř neviditelným světlým obrazům.“

„Pozorovala jsem několikrát Pavlův způsob malování. Přijde, vylije skvrnu, namaže nějakou část, odstoupí, pak zas trochu někde a běží rychle pryč, a takto to třeba dvakrát zopakuje. Pavel je šíleně roztěkaný, nikde (ani v hospodě) moc nevydrží. Asi ale právě tou roztěkaností vznikají tak skvělé, živé obrazy.“

„Pavel maluje ‚detektivku‘. Vyhmatává profláknuté a zároveň neidentifikovatelné motivy, třeba rukojeť nebo černé rukavice. Vypadají jako záhadné důkazy, aktéři určitého činu.“

„S Pavlem už dlouho plánujeme výstavu skvrn na veřejných záchodcích.“

„Pavel natáčel opravdu unikátní ‚malířská‘ videa. Vypadaly jako by vylezly z jeho obrazů: opuštěná diskotéka, muž v bažinách, mladá dívka nanášející si jelení lůj, pomeranč v krajině… Škoda jen, že je nikdy neukázal v plné míře… Vlastně ale dnes s videem stejným způsobem – plynulým vizuálním přechodem z malby do videa – pokračuje. Pavle, fandím!“

„Pavel umí vyfotit Pankrác jako by to byl New York. To ho teď živí.“

„Pavel je známý hrotič. Rád si přimýšlí, aby události byly dramatičtější a intenzivnější. Jednou zařval, že nás nějaký člověk v noci honí a my se všichni nechali strhnout a utíkali bezhlavě vinicí z kopce. Při tom Pavel skočil do pangejtu a našel tam mrtvého zajíce. Takových story je víc.“

„Na střední psal Pavel na češtině sloh o chodícím posedu. Ten obraz mi utkvěl v hlavě.“

„‚Pavel je rozený skvělý tanečník.‘ ‚Jo, na nějakém nočním videu se dochovaly jeho potrhlé kungfu skoky při tanci.‘“

„Pavel umí operně zazpívat, jednou na střední zpíval árii z Dona Giovanniho, tak se mu vymyslela přezdívka ‚Giovanni‘, která alespoň u mě přetrvává dodnes.“

„Pavel poslouchá při řízení auta Waldemara Matušku.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Legenda Pavel Příkaský