Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lea Drozdová a Ema Auri: Na hranici skutečnosti

15. 12.-31. 3. / Divadlo Komedie / Keramika

Do 31. 3. 2024 je v podzemním foyer a na schodišti Divadla Komedie, Jungmannova 1, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Ley Drozdové a Emy Auri: Na hranici skutečnosti.

 „Díla obou umělkyň spojují především výrazná barevnost, hra s měkkostí i ostrostí tvarů a (ne)konkrétnost, což nabízí možnosti vzrušující subjektivní interpretace. Ema Auri v Komedii vystavuje „pichlavé objekty“ ze série Synesthesis, v nichž lze vidět zástupce rostlinné i živočišné říše. Lea Drozdová představuje malby a kresby, na kterých se prolíná i protíná svět skutečný a nereálný či snový. V jejím díle nalézáme něhu i děsivou expresi,“ říká o výstavě kurátorka Lenka Dombrovská.

Lea Drozdová (*1999) studuje v ateliéru malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Ve své tvorbě experimentuje s možnostmi lazurní vrstvené malby, kterou konfrontuje akcenty pastózní malby. Tento střet je zároveň odrazem zdánlivého rozporu mezi snem a realitou, což je podstatným tématem jejího díla. Stylizované figury jsou na jejích obrazech vystavovány téměř konkrétním situacím a malířka se snaží zachytit, jak se nitro zračí v mimice i v gestice.

Ema Auri (*1999) studuje v ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dvakrát spolupracovala s Uměleckoprůmyslovým muzeem Moravské galerie v Brně. Ve své tvorbě téměř výhradně pracuje s porcelánem. Klade důraz na procesuálnost a specifika materiálu, zkoumá jeho vlastnosti a hranice, experimentuje a vymýšlí vlastní techniky. Inspiraci nejčastěji nachází v historické keramice. Zajímá se o její dobové vnímání a přesah do současnosti.
 
Výstava měla dvě vernisáže (15. 12. 2023 a 11. 1. 2024), na obou proběhl i sólový koncert Zhilee.
 
Koncert Zhilee
Kdo už měl možnost slyšet sólový projekt violistky, zpěvačky a herečky Julie Goetzové, mluví o zrození legendy. Polština, angličtina a čeština se proplétají vrstvami loopovaných viol jako cáry knihovních pokladů při vichřici. Tristan Tzara se potkává s Dostojevským, Tara Fuki a Iva Bittová překvapeně zdvihají obočí, čují nového příbuzného… A v tu chvíli přijde zvrat. A další. Šípy do otevřených ran.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lea Drozdová a Ema Auri: Na hranici skutečnosti