Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž laureátské výstavy Praskliny povrchu Karolíny Netolické a hostů Ceny kritiky za mladou malbu 2018-2022

17. 1.-5. 2. / Galerie kritiků / Malba

Do 5. 2. 2023 je v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá laureátská výstava Praskliny povrchu Karolíny Netolické a hostů Ceny kritiky za mladou malbu 2018-2022 (Filip Dvořák, Pavel Dušek, Laura Limbourg, Vojtěch Luksch, Filip Nádvorník).

Karolína Netolická představuje ve své laureátské výstavě 15.Ceny kritiky za mladou malbu 2022 v kresbách suchým pastelem, kombinovaných s malbou, dva odlišné, avšak na sobě závislé světy – umělý svět člověka a svět mimolidský, přírodní.

Karolína Netolická (*1993) je studentkou pražské Akademie výtvarných umění v ateliéru kresby pod vedením Jiřího Petrboka. V současné době se věnuje především kresbě portrétů. Na svých plátnech nejraději zachycuje rozdíly mezi přírodou a člověkem, pro něhož je příroda jakýmsi ztraceným domovem, o který přišel kvůli svému nedůstojnému chování k ní.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž laureátské výstavy Praskliny povrchu Karolíny Netolické a hostů Ceny kritiky za mladou malbu 2018-2022