Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Laura Limbourg: „Let Me Tell You a Story about“ a Annemari Vardanyan j.h.

8. 12.-31. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 31.12.2020 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Laury Limbourg: „Let Me Tell You a Story about“ a jako host Annemari Vardanyan.

Text Dr. Vlasty Čihákové Noshiro k výstavě:

Výstava obou malířek zobrazuje příběhy s tématy dvou odlišných cizích kultur. Klíčovým námětem Laury Limbourg je fenomén prostituce, jak ji poznala za svého pobytu v Jihovýchodní Asii, v kontrastu s krásou tamější exotické přírody a symboly kultovní společnosti. Obrazy Annemari Vardanyan se zase vracejí k osobním tématům z její rodné Arménie, země dosud trpící válkou a nedostatečnou pozorností globálního světa.

Laura Limbourg se narodila v belgických Antverpách, avšak od raného dětství vyrůstala v Čechách. Po studiu na soukromé umělecké střední škole pokračovala na AVU v Praze, z počátku v ateliéru malby Martina Mainera, nyní dokončuje studium pod vedením Josefa Bolfa. Před dvěma lety byla na stáži v jihovýchodní Asii, odkud se zrodil soubor exotických pláten, za něž se stala laureátkou 13.Ceny kritiky za mladou malbu 2020, a v nichž dominují tygři a nahé ženy. Letos studovala autorka půl roku na Taipei National University of the Arts na Tchaj-wanu. „Obrazy spojuje téma prostituce v Asii. Před dvěma lety jsem hodně cestovala a tohle mě zasáhlo. Mám potřebu se s tím nějak vyrovnat. Nechci však, aby bylo na první pohled zřejmé, o co mi jde. Člověka to má napadnout až po chvíli, když si všimne malých detailů, například vázy, na které vykresluji příběhy těch holek. Tygři jsou tam jako jejich ochránci. V Asii jsou ženy často považované za předmět, ne za bytost. Musejí být poddajné tomu, kdo si zaplatí,“ komentuje autorka svou tvorbu.

Obrazy mají transparentní barvy, jež se rozpíjejí a vsakují jedna do druhé, vymezené v obrysech výraznými konturami. Autorka používá ředěné akryly, jež na rozdíl od olejů rychle zasychají, někdy však i olejové pastely a akvarel. Často maluje rovnou na nenašepsované plátno, proto se barvy vpíjejí, jde však o záměr, aby malba nevyznívala příliš popisně. Někdy je také podkladem těchto obrazů hedvábí, zdobené nášivkami. Výsledkem jsou atypické, jakoby poloprůsvitné obrazy, působící prchavým dojmem, avšak vynucující si naši společenskou reflexi. Náboženské a kultovní sošky, exotická fauna, ale i dívky z ulic asijských metropolí, nucené prodávat svá těla pro obživu, podtrhují závažnost a problematičnost vší sexuální turistiky.

V lecčems blízká a zranitelná je i tvorba Annemari Vardanyan, studentky ateliéru kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU, ocitající se na pomezí kresby a malby. Narozená v arménském Jerevanu, žije autorka od sedmi let s rodinou v Praze. Ve své tvorbě reflektuje témata, vztahující se k jejímu rodinnému kruhu v konfrontaci s fenomény arménské kultury a historie, v jejichž rámci se promítá střetávání kultur, jež ji od dětství ovlivňuje. Jde o zkoumání vlastní identity, vztahu k tělu i duši, blízkým osobám a prostoru, v němž se autorka každodenně pohybuje, ale také o zkoumání identity národa, z něhož pochází. Spojení s historickými a sociálními konotacemi života v Arménii, jež se dnes vzpamatovává ze ztrát na životech a zcela zničených oblastí, představuje pro autorku základ k pochopení geneze vlastní i národní identity. Zajímají ji střety různých kultur, téma multikulturalismu, etablování jedince v nové společnosti, přemýšlí o zásadních tématech náboženství a tolerance. Motivy jsou otevřené, výmluvně jednoduché, bezprostředně vyjadřované, jako v případě malby Laury Limbourg. Jejich podtext je melancholický, stejně jako u Laury je nostalgický. Obrazy obou umělkyň apelují na naši účast, rozumovou i citovou, dožadují se naší účasti ve smyslu sociální a kulturní angažovanosti.

Mgr.Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka Galerie kritiků

www.galeriekritiku.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Laura Limbourg: „Let Me Tell You a Story about“ a Annemari Vardanyan j.h.