Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Laura Limbourg, Jan Soumar, Annemari Vardanyan – Paralelní scénáře

4. 8.-12. 9. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 12. 9. 2021 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá výstava Laura Limbourg, Jan Soumar, Annemari Vardanyan – Paralelní scénáře.

Text kurátora Petra Vaňouse k výstavě:

Výstava tří studujících autorek/-rů pražské Akademie výtvarných umění – Laura Limbourg (*1996), Annemari Vardanyan (*1994) a Jan Soumar (*1995) – je případovou sondou do výrazové i reflexivní proměny nejmladší figurální malby i poměrně nového jevu na české umělecké scéně – její internacionalizace.
Zatímco narativ figury je propojujícím momentem prezentovaných děl, název výstavy PARALELNÍ SCÉNÁŘE jasně vymezuje svébytnost a autonomnost jednotlivých malířských přístupů. Ač se tu jedná o autory jedné generace narozené v 90. letech, motivace k figurální malbě se tu projevuje pokaždé jinak. To vyplývá také z toho, že projekt zároveň propojuje tři různá kulturní východiska reprezentovaná autory a s těmito východisky se proměňuje i základní nastavení a přirozená citlivost k jiným námětovým okruhům malby. Lauru Limbourg, původem z Belgie, oslovují na pozadí starobylých lokálních kultur tíživá, globální či post-koloniální témata, s kterými se setkala při svém cestování do exotických zemí jihovýchodní Asie. Annemari Vardanyan pochází z Arménie a její tématika je spíše introvertně dostředivá vůči široké rodinné pospolitosti a jejím udržovaným životním rituálům v novém kulturním prostředí, citlivá je však také k přejímání „západního“ kulturního kánonu s jeho atributy reprezentace a vzorci chování. Jan Soumar, středo-Evropan narozený v Praze, asi nejvíce prověřuje samotný status quo figury, který deformacemi a fragmentací rozkládá do jiné roviny situační vizuality a pozměňuje tak samotný genetický kód figurálního narativu, který „vypráví“ o mediální transformaci obrazu v epoše digitální kultury.
PARALELNÍ SCÉNÁŘE zpřítomňují možnosti, které se nabízejí současnému médiu malby ke zhodnocení a zároveň přetvářejí a pozměňují prověřené způsoby malířské vizuální komunikace. Obraz s generací 90. let mění svou společenskou situovanost. Je více angažovaný, více autorsky zasahuje do běhů věcí nebo je otevřeně (kriticky) reflektuje. A toto gesto zásahu, které vyvolaly společenské podmínky, silné prožitky, životní okolnosti nebo vnitřní nutnost, se otiskuje v tom, jak který z autorů zachází s výrazovými prostředky a jak je ustaluje do výsledných forem, které potom tyto podstatné a zakládající důvody zrcadlí. I na poli současné malby tak vznikají paralelní scénáře, které neodmyslitelně patří k demokratické společnosti založené na názorové pluralitě a vzájemné toleranci.
Kurátor: Petr Vaňous, červenec 2021


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Laura Limbourg, Jan Soumar, Annemari Vardanyan – Paralelní scénáře