Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Lars Widenfalk – Facing Time

Do 8. 9. 2023 je v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Larse Widenfalka – Facing Time.

Průvodní text kurátora výstavy Tomáše Hendrycha:

S příchodem abstraktního umění začátkem minulého století přišel i nový druh svobody. Sochy najednou nemusely představovat nic konkrétního. I ve skandinávských zemích je odklon od figurativního umění výrazný. Celé generace umělců opouštěly lidské tělo pro trojrozměrné abstrakce, tradiční materiály jako kámen a žulu nahrazovaly ocelí, plastem nebo betonem. Švédský sochař Lars Widenfalk je ale jedním z těch, kterým se na tradici figurativní tvorby znovu podařilo navázat. Ve vystavených dílech vrací pohled zpátky k člověku i jeho vztahu k životnímu prostoru. Umělec se narodil v roce 1954 ve švédském městečku Sveg. Na univerzitě v Uppsale vystudoval archeologii a dějiny umění. Mezi lety 1981-1985 studoval sochařství na norské Výtvarné akademii v Oslo. V současnosti žije se svou ženou, sochařkou ve skle, Alenou Matějkou. Střídavě v českém Betlémě, ve Švédsku a také v Itálii.

Právě zájem o mýty a historii mu pomohl najít novou a svébytnou uměleckou cestu. Jejím základem se stal kámen – materiál, který hraničí s věčností a v jehož nitru může člověk snadno sledovat proud času. Widenfalkova fascinace dávnými rituály a starými mýty prostupuje každým jeho dílem. Často připomíná, že skutečné sochy se v neopracovaném kameni skrývají odjakživa. Jeho přístup je tak téměř archeologický – k tomu, co se pod nánosem kamene ukrývá, se musí dopracovat. Výsledné fragmenty hlav a těl připomínají posvátné artefakty vylovené z vraků dávno zapomenutých lodí. A právě slovo fragment je pro jejich pochopení důležité – ona neúplnost totiž vybízí k představivosti. Widenfalk sice vytváří scénu, která svádí směrem k ruinám, avšak nabízí záchytné body. Dál už ale neprozradí nic.

Jeho sochy tak vybízejí k zamyšlení. Jsou zrcadlem, díky kterému je možné zahlédnout svou vlastní tvář i vše, co stojí okolo. A protože někdy je kámen zatížen pamětí až příliš, Widenfalk posledních pár let pod vlivem své ženy čím dál častěji pracuje i se sklem. Tento pro něj nový materiál jako by jeho sochy osvobodil a sejmul z nich váhu. Do skla převedená díla tak připomínají průsvitné vzpomínky anebo hladké záblesky dávných ideálů. Zkuste k nim natáhnout ruku a ony se rozprchnou dříve, než je vůbec stihnete pochopit.

Tomáš Hendrych, kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Lars Widenfalk – Facing Time