Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Sýkora: V krajině

Do 31.12.2015 bude v knihkupectví a antikvariátu Trigon, Bubenská 3, Praha 7 (metro Vltavská), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Ladislava Sýkory: V krajině.

„Setkávám se v galerii, kde pracuji, s mnoha druhy umění. Nejbližší technikou je mi linoryt. Nejlépe ve skromném pojetí dělaném pro vlastní potřebu.“ (LS)

Text o autorovi z Artotéky města Plzně:

Ladislav Sýkora

7. 2. 1964, Plzeň

Vyučil se instalatérem, pracoval jako instalatér a topič a současně se věnoval výtvarné práci – zprvu spíše řemeslně precizně ztvárněným artefaktům v podobě drobných obrázků a dřevěných šperků, které sloužily jako ozdoby, zároveň ale představovaly i atributy určitých témat a hodnot nonkonformního mladého prostředí 80. letech.V té době zároveň navštěvoval kurzy plzeňského malíře M.Tázlera (viz zde).
Vzniká několik olejomaleb poznamenaných i určitou ‘tázlerovskou lyrikou’, vlastní médium a téma však Sýkora nachází na sklonku 80. let v linorytu, který mu umožňuje spojit smysl pro řemeslnou stránku tvůrčího procesu, precizní rukodělnou práci a výrazné kresebné cítění výtvarné struktury. Záhy se v grafických listech prosazuje Sýkorova osobitá poetika – amalgám groteskní imaginace (zpočátku až váchalovské) a citlivé vážnosti, především ale jemné hravosti vypovídající o autenticitě světa viděného jakoby čistým, nemanipulovaným dětským pohledem. Ladislav Sýkora toto vidění a vědění, tento výtvarný svět důsledně rozvinul po r. 1992, kdy se s rodinou přestěhoval do Dešenic na Šumavě. V bezprostředním kontaktu s přírodou, světem starého domu se zahradou obydleným dětmi a zvířaty vytváří bohatý svět jedinečné obrazotvornosti, v níž se prostupuje realita s imaginací, vyprávění s poesií, faktický naturalismus života a jeho subjektivně prožívaný mnohovýznamový podtext. Současně zde získává bezprostřední, každodenní kontakt se špičkovým uměním jako správce v Galerii Klatovy/Klenová. Během 90. let vyvinul Ladislav Sýkora vlastní techniku kombinující linoryt s monotypem, tedy grafický postup a malířské gesto. Vedle grafiky vytváří drobné plastiky ze dřeva a kovu, charakterizované groteskní poetikou, osobitou variací onoho vidění, jaké známe např. z tvorby Františka Skály, který je Sýkorovi blízký. V 90. letech se Sýkora dostal do okruhu výtvarníků kolem časopisu Revolver revue, kde několikrát publikoval, ilustroval i několik knih. Práce z Artotéky města Plzně je hodnotnou ukázkou z autorovy současné tvorby.

Samostatně vystavuje od r. 1991 (Plzeň, Klatovy, Praha, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Prostějov, Litvínov, Rosenberg a další), zúčastnil se řady projektů a přehlídek, získal ocenění na mezinárodních sympoziích. Jedna posledních větších výstav se uskutečnila v GmP v Plzni v roce 2003 pod názvem Ze života (společně s R. Dzurkem a M. Singerem), v téže galerii se účastnil tematické výstavy Les (GmP, 2005, katalog). Představil svoji tvorbu spolu s dalšími plzeňskými umělci na výstavě Plzeňská pěna v Pécsi (katalog).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Sýkora: V krajině