Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Svoboda: Poruchy artistického spektra

Do 1.5.2018 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, (vzadu do průjezdu a pak doleva) přístupná zajímavá výstava obrazů Ladislava Svobody: Poruchy artistického spektra. Otevřeno Po – Pá 10-18.

Jedná se o doprovodnou část venkovní výstavy, kterou najdete do 30.5.2018 na Galerii Artwall na Nábřeží Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše.

„Existují různé diagnózy, ale kreativita je jen jedna.“

Výstava Poruchy artistického spektra pořádaná ve spolupráci s Ateliérem radostné tvorby (A.R.T.) a spolkem Barvolam je nejen prezentací výtvarného projevu umělce Ladislava Svobody, ale zároveň i sondou testující koncept toho, co je označováno za „normální“.

Kde jsou hranice normality? A není samotný koncept normality diskriminacílidí, kteří jsou tzv. neuroatypičtí? Ladislav Svoboda k těmto lidem patří, ale jeho motivace se nijak neliší od tisíců umělců bez diagnózy. „Malování je moje vášeň,“ podotýká k tomu. „Dodává mi energii a novou chuť do života. Mám možnost vyjádřit své myšlenky. Mám pocit, že můžu druhým lidem předat něco ze sebe. Je to ohromná síla, která může být využita pro něco dobrého. Je to jako moře, ze kterého lze neustále vytahovat nové věci a nápady.“

Současná výstava se pokouší ukázat, že hranice mezi „normálními“ a „postiženými“ je přinejmenším arbitrární. Stejně tak kreativita se nedělí na „normální“ a neuroatypickou a není výsadou privilegovaných. Otto Kouwen, zakladatel spolku Barvolam, k tomu dodává: „Nálepka „postižený“ vyjadřuje pouze to, co daný člověk nezvládá, a neříká nic o tom, jaké jsou jeho schopnosti a talenty. Měli bychom umělce s mentálním postižením nebo autismem podporovat. Nejen abychom jim neodepřeli rozvoj jejich nadání, ale také abychom svět neochudili o jejich unikátní uměleckou výpověď.“

V galerii Artwall je vystaven jeden Svobodův obraz zachycený v pěti fázích svého vzniku. Divák projíždějící po nábřeží tak může vidět, jak se původně rozpoznatelný námět proměňuje pod vlivem autorovy unikátní vize. Obraz vznikl na motivy fotografie významného ruského fotografa Valerije Melnikova z jeho cyklu „Černé dny Ukrajiny“, který získal ocenění v soutěží World Press Photo 2017. Ladislav Svoboda k fotografii, která posloužila jako podklad pro jeho malbu, zmiňuje následující: „Pro mě ten obraz představuje nesmírnou sílu lidského ducha, že v každé hrůzné chvíli se může najít něco pozitivního. Najít něco dobrého v každém okamžiku. Že člověk by se neměl vzdávat. Válka je nejstrašnější věc, co může být.“

Iniciátorem projektu je Národní ústav pro autismus (NAUTIS).

————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————
Ateliér radostné tvorby (A. R. T.) na Letné poskytuje zázemí přibližně desítce neuroatypických umělců, mezi nimi i Ladislavu Svobodovi. Spolek Barvolam se specializuje na spolupráci umělců s nálepkou „mentálně postižený“ a umělců „postižených“ akademickým vzděláním.

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Prahy 7.
Mediálními partnery projektu jsou Radio 1, Artmap, GoOut, JlbJlt.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Svoboda: Poruchy artistického spektra