Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Maria Wagner: Anamnéza

28. 6.-24. 7. / Nová síň / Malba

Do 24.7.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Ladislava Maria Wagnera: Anamnéza.  Na státní svátky 5. a 6.7.2016 bude zavřeno.

Ladislav M. Wagner (*1945) pochází z Jaroměřského rodu malířů, kameníků a sochařů.
Zakáz jakéhokoliv vysokoškolského studia v počátku šedesátých let neodvratně deformuje budoucnost umělce. Vedle náročné práce v ateliéru, pracuje na šachtě jako havíř. Pro svůj výrazný odpor k režimu je vězněn a mnohokrát hospitalizován v psychiatrických ústavech. Jeho výstavy jsou zakazovány a malíř je i s rodinou násilně vystěhován do pohraničí. Přesto udržuje kontakty s osobnostmi tehdejší České kultury (B. Slánský, J. Chalupecký,  J. Kemr, J. Kačer, V. Havel, J. Vyleťal, J. Šalamoun, P. Poš, E. Zaoralová atd.).
Po roce 1990 stěhuje ateliér do Jižních Čech a hodně pobývá v zahraničí. Nastává série výstav ve Španělsku, Francii, Německu a Rakousku.
Výstava malíře v Nové síni je průřezem tvorby od počátku devadesátých let, kdy nové možnosti tvořit zcela bez pronásledování a také zájem i zahraničních galerií o toto dílo, vytvořili ideální podmínky k plnému rozvinutí autorova talentu a jeho výtvarného názoru.
Jednotlivé obrazy výstavy poukazují na mimořádnou znalost výtvarných technik a tím i schopnost se ve značně širokém prostoru sugestivně a přesně vyjádřit k řešenému námětu.
V instalaci budou umístěné obrazy ze soukromých sbírek a experimenty z posledních let, včetně obrazů z cyklu „Všechny moje věci“ vystavené v lednu ve francouzském Nantes a v únoru v Paříži.

http://www.artwagner.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Maria Wagner: Anamnéza