Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Maria Wagner a Jana Ágnes: Doteky

5. 9.-28. 9. / Viniční altán / Malba

Do 28.9.2018 bude ve Viničním altánu Gröbovka, Havlíčkovy sady 1369, Praha 2 – Vinohrady, přístupná zajímavá výstava Ladislava Maria Wagnera a Jany Ágnes: Doteky.

Ladislav Maria Wagner

Obrazy této výstavy představují umělcovu výpověď o prožitém a pozapomenutém, o tom, co dnešní svit a lidé v něm přehlíží a na co snad ani není dost času a citu. Kolik krásy prostých věd je opomíjeno a nazmar odchází do minulosti, aby se už nikdy nevrátilo zpět. Tento fakt dělá tyto malířské verše o to vzácnější.

 Wagnerův život nebyl vůbec procházkou růžovým sadem. Za minulého režimu byl perzekvován, nesměl studovat, užil si na Ostravsku havířské práce v podzemí a nakonec byl vyštván do jihočeského pohraničního městečka. Jedenáct let nemohl vystavovat, nesmělo se oněm psát, nemohl se volně pohybovat mimo své trvalé bydliště. Už tenkrát si ho však vážili v odborných kruzích a cizina ho vyznamenala řadou prestižních cen.

 Autor je přesvědčen, že umělec je svědkem doby. Je zprostředkovatelem, tvůrcem, je divák sám. Ten vkládá do díla svůj zážitek, vlastní interpretaci. Obsahové sdělení této části Wagnerova díla se ovšem uskutečňuje prostřednictvím intuice a znakového jazyka, který má blízko k symbolice. Obrazy prošly prizmatem umělcovy duše a vykrystalizovaly v čistou básnickou zkratku. A jako j u většiny současných tvůrců jde i u Wagnera o výpověď o sobě samém v konfrontaci se světem. Tento osobní tón uslyšíme i z jeho experimentální tvorby, dnes už známé po celém světě.

 Umělcův znakový jazyk je často odvozen ze hry a jejich atributů, všedních věcí, zdí, kupek smetí, odhozených předmětů. Život je vnímán jako hra, ale nazíraná s filozofickým odstupem. Věd jsou zde důkazy o světě a o člověku. O jeho trápení, láskách o faktu, že stojí za to žit.

 Nadčasový spirituální rozměr Wagnerových obrazů je umocněn i zdrženlivou barevnosti a záhadnou technikou průsvitných olejových lazur, jak ji používali staří mistři. U některých obrazů je hladká, téměř akvarelová malba doplněna plastickým detailem. U jiných vyniká struktura pronikající až pod kůži výtvarného názoru. Autor přitom vždy uplatňuje vlastní technologii. Tyto, velice náročné techniky a precizní vypracování jsou v přímém protikladu s konvečně avantgardním projevem většiny současných výtvarníků a zajišťují tak Ladislavu Marii Wagnerovi výjimečné místo na naší výtvarné scéně.  Text: A. a F.Beranovi

Jana Ágnes

vlastním jménem Janina Dallibert, je Česko-francouzskou fotografkou a foto-grafičkou, žijící od roku 2001 v lůně Bretaně, na starobylé kamenné usedlosti La Pleé nedaleko vznešeného města Nantes a její velké lásky, Atlantického oceánu.

Fotografií se zabývá od svých patnácti let a než nastoupila profesionální kariéru, věnovala velikou pozornost mimice lidské tváře a detailům dialogu mezi lidmi v běžné situaci všedních dnů.

Její práce dostává ocenění na výstavách ve světě a po mezinárodní výstavě AF7 v Chicagu v roce 2007 se spřátelí s fotografy zvučných jmen jakými jsou McCurry, Tradatour, Ribera a jiní. Mnoho let se v této linii poznání inspiruje ruchem města, jeho konfrontací s pocity a životem člověka v něm.

Také krása Bretaně a tajemství kamenných starobylých dvorků,  svou výraznou estetickou individualitou, silně ovlivnily zájem umělkyně o tento sugestivní příběh z hloubi francouzské historie.

Ráda fotografuje detaily starých stromů, ve kterých nachází abstraktní příběhy v různých tvarech kůry a deformacích dřeva,  tvoříc tak nevšední vizuální poezii.

Vrcholem tvorby umělkyně jsou její koláže a grafika, se spirituálním nádechem. Výtvarná nápaditost je zde podtržená letitou zkušeností s malbou olejem a akrylem, ze které přechází čím dál častěji ke kombinaci fotografie, malby, vkládání předmětů do děje obrazu a nakonec i ze samotné koláže do grafického zpracování.

Janina Dallibert, vniká do prostoru umění také jako básnířka a patří svou poezií k elitě ženského vyjádření citu a obrazu slovem. Pod pseudonymem Jana Ágnes Jiřetínská připravuje nové vydání sbírky „Probouzení“, která patří k tomu nejlepšímu, co současná poezie nabízí.

Společná výstava s Ladislavem Maria Wagnerem, je projevem úcty malíře k práci své žákyně a je po mnoha výstavách ve Francii, USA a Kanadě, sedmou ukázkou tvorby Jany Ágnes v Čechách.

Umělkyně působí ve Francii a nově také v českém prostředí i v oblasti fotografického dokumentu. Text: Ladislav Maria WagnerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Maria Wagner a Jana Ágnes: Doteky