Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Karoušek: Výběr z obrazů

7. 12.-17. 1. / Galerie Vltavín / Malba

Do 17.1.2016 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 (u Národního Divadla), přístupná zajímavá výstava Ladislav Karoušek: Výběr z obrazů.

Výstava je výběrem z tvorby významného malíře, příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který svůj spontánní malířský talent využil k obohacení české lyrické abstraktní krajinomalby. Jeho obrazy a kresby se dnes stávají znovu aktuální jako příklad malby hledající identitu člověka jako součásti přírodního a vesmírného dění.

Ladislav Karoušek (17. září 1926 Turnov – 22. března 1991 Praha) byl český výtvarník.

Vystudoval odbornou školu šperkařskou v Turnově, obor rytí drahokamů a skla. V Praze studoval na Akademii výtvarných umění u profesorů Silovského a Holého. V jeho Tvorbě se od počátku 60. let objevuje inspirace Českým rájem kolem Jizery a podhůřím Jizerských hor v okolí Jablonce na Nisou. Z počátku převažuje v jeho tvorbě realismus s prvky abstrakce, ze kterého se postupem času formuje zcela abstraktní ztvárnění krajiny. V Karouškových obrazech jsou pocity z přírody, z jejích proměn během roku. Díky mistrovské práci s barvou lze z obrazů vnímat vůně, náladu…i přes chybějící konkrétní realistické prvky. Obraz Září je skvělou ukázkou. Je zcela abstraktní, ale vnímavý člověk z něj pozná záříjový den, s jeho vůněmi, barvami. Březen v lese – jedna z realistických prací…březnový těžký a mokrý sníh. Stromy, které se probouzejí a vítají jaro. Obraz Smutný idol je zástupcem figurální tvorby Ladislava Karouška, zde je kombinace abstrakce a realismu zcela zřejmá. Dalším figurálním dílem je Laděna.

L. Karoušek byl členem skupiny M57, se kterou v roce 1959 poprvé vystavoval. První samostatnou výstavu měl v Praze v roce 1960. V roce 1965 byl na studijním pobytu na Cejlonu, kde tvořil a tato díla vystavil v Colombu a Mahanuwere, v roce 1966 pak v Městské knihovně v Praze.

Realizoval mnoho výtvarných řešení v interiérech, například v roce 1967 výtvarně řešil a realizoval výzdobu vstupní haly Kulturního domu v experimentální obci Rovná na Sokolovsku. V roce 1977 dokončil výtvarnou výzdobu plaveckého bazénu v Písnici u Prahy.

Snažíme-li se alespoň ve stručnosti připomenout, co všechno Ladislava Karouška inspirovalo v jeho tvorbě, musíme se především zmínit o prostředí bohatém na přírodní krásy a historické památky, o tajuplných zákoutích přímo ideálních pro dětské a klukovské hry, o Kozákovu, strážné hoře Českého ráje, na niž se s tichým obdivem díval oknem turnovského bytu a do paměti ukládal její neustále se proměňující tvář, o Jizeře, staré cihelně a městském parku. Je třeba zmínit se o rodinném prostředí a vzpomenout na lidi, kteří usměrňovali jeho záliby a chování víc osobním příkladem než poučováním, o lidech, kteří rádi muzicírovali nebo hráli divadlo (a umožnili i jemu záhy proniknout do fantazii rozněcujícího divadelního zákulisí), zajímali se o výtvarné umění a rozuměli mu. V některých turnovských rodinách vídal ukázky z tvorby umělců Českého ráje, obrazy a grafické listy uměleckými kvalitami daleko přesahující rámec kraje. Poměrně brzy poznal některé turnovské malíře osobně. Seznámil se s Karlem Vikem i Karlem Kinským, jehož kresby plné tichého půvabu se již počátkem čtyřicátých let snažil napodobit. V jeho rozhodování o celoživotní orientaci na výtvarné umění sehráli významnou úlohu i profesor turnovského gymnázia Jan Choura a především profesoři šperkařské školy Zděnek Juna, Vladimír Linka, Josef Durych a Karel Tuček.

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Karoušek: Výběr z obrazů