Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Hodný v Mánesu

Do 26.8.2015 bude ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná výstava obrazů a knižních vazeb Ladislava Hodného.

Ladislav Hodný se narodil 14.2.1943 v Týně nad Vltavou. Žije a pracuje v Týně nad Vltavou. V letech 1954 až 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesora Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše.

Ladislav Hodný se ve své profesionální výtvarné činnosti věnuje knižní vazbě, malbě, kresbě a volné grafice, kde pokračuje v rodinné tradici, započatém jeho otcem Ladislavem Hodným, který patřil k vedoucím osobnostem našeho uměleckého knihařství.

Ladislav Hodný se svým dílem zapsal mezi tvůrce našich národních hodnot, jak to dosvědčují výstavy, jež uspořádal a k nimž byl přizván našimi i zahraničními vrcholnými institucemi. Dokladem toho jsou nejen samostatné a kolektivní výstavy, ale jeho účast na mezinárodních sympoziích a přednáškách např. v roce 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding – Bridwel Library, Dallas, Texas.

Do roku 1968 pracoval jako výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, je členem Book Art Center v New Yorku /USA/, od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně /Anglie/ a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných a Asociace jihočeských výtvarníků. V letech 1994 až 1999 vedl Ateliér knižní vazby, oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.
Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraničí /např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Anglii, Belgii, Holandsku, Francii, Slovensku, Maďarsku a Slovensku/. Zúčastnil se řady kolektivních výstav jak doma tak i v zahraničí. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách.

Jeho tvorba, zejména umělecká knižní vazba, zaujala mj. i japonskou televizi, která nechala o životě a díle Ladislava Hodného natočit film prostřednictvím holandského režiséra Bena Mathona. Další film natočil Krátký film, který pojednává o díle zejména Ladislava Hodného st., ale i o díle Ladislava Hodného ml., který odvysílala již několikrát Čs.televize.

Ladislav Hodný získal za svoji tvorbu řadu uznání a ocenění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Hodný v Mánesu