Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ladislav Čepelák

Do 28. 4. 2024 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava děl Ladislava Čepeláka.

Ukázka tisku Čepelákových matric: středa 10. 4. 2024 v 16 hod

Komentovaná prohlídka: středa 17. 4. 2024 v 17 hod

Koncepce výstavy: Antonín Sondej a Magdalena Vovsová

Dílo Ladislava Čepeláka, který se narodil před 100 lety, zahrnuje kresby grafiky,
často řazené do souborů, ilustrace, sgrafita, ručně stavěné housle a violy
koncertní úrovně. Práce, zdánlivě uzavřená smrtí autora, se v přítomných
souvislostech otevírá. Pokaždé, pokud máme zájem a snahu ji pomyslně uchopit.
Rozsáhlost naplněného života i tvorby jedné z nejvýraznějších osobností české
grafiky druhé poloviny 20. století nelze v celém rozsahu prezentovat. Můžeme
se pouze snažit vystihnout to, na co se autor nejvíce soustředil. Pozastavit se
nad tím, jaká témata se snaží uchopit a jakými prostředky toho dociluje. Zaujetí
se proměňuje ve fascinaci. Společným jmenovatelem je zrod a zánik všeho, co nás
obklopuje, včetně nás samotných.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ladislav Čepelák