Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž KW + Q: Zrcadlo (it all comes back to you)

1. 7.-31. 7. / Topičův salon / Malba

Do 31.7.2020 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá výstava KW + Q: Zrcadlo (it all comes back to you). Otevřeno ve všední dny 10-17h.

Text kurátora výstavy Petra Vaňouse:

KW + Q: (nar. 1959) patří mezi nepřehlédnutelné malíře a mezi nejvýraznější figuralisty české umělecké scény posledních 30 let. Podíváme-li se na dlouhý výčet jeho výstavních aktivit začínajících proslulými svárovskými Konfrontacemi (1988, 1989), pak musíme konstatovat, že jeho práce byly pravidelně zařazovány do zásadních kurátorských projektů po celá devadesátá léta i později (např. Umění postmoderny, 1992; To, co zbývá, 1993; Zkušební provoz, 1995; Snížený rozpočet, 1998; Na volné téma, 2000; ARTNOW.CZ, 2003; Perfect Tense/ Malba dnes, 2003-04; Resetting/ Jiné cesty k věcnosti, 2007-08) a těžko si je lze bez nich představit.

Celé desetiletí po sametové revoluci byl jedním z mála autorů, kteří se věnovali kontinuálně malířskému médiu a zároveň byli pravidelně veřejně prezentováni. Je to dáno mimo jiné tím, že KW na jedné straně vždy ctil obraz jako svébytné médium, na straně druhé byl otevřený jeho tehdejším postmoderním modifikacím, které autorovi otevřely svobodný prostor pro nakládání nejenom s malbou, nýbrž především s promýšlením emancipované vizuality jako takové. Dokázal již tehdy, v době nově se formujícího diskurzu spojeného v našem prostředí s nástupem tzv. nových médií, v rámci své generace obhájit obraz tím, že o něm začal přemýšlet, aniž by usiloval o jeho zrušení. Prolomil akademický status malby jak v materiálových a instalačních experimentech, tak také v přehodnocení její „reprezentace“. Tento přístup potvrzuje také autorův projekt pro Topičův salon připravovaný pod identitou KW (obrazy) + Q: (instalace a prostorové realizace).

kurátor: Petr Vaňous

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž KW + Q: Zrcadlo (it all comes back to you)