Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž KW: Back 2 Black ?!

13. 12.-17. 2. / Nau Gallery /

Do 17.2.2017 bude v nově přestěhované NAU Gallery, Kubelíkova 22, Praha 3, přístupná výstava KW: Back 2 Black ?!

Welcome to black! Pop-art a angažovaná poezie, současná malba. Nejnovější díla KW. / Pop-art and engaged poetry, contemporary painting. KW’s recent work.

http://www.artlist.cz/igor-korpaczewski-324/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž KW: Back 2 Black ?!