Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Květa Pacovská: Maximum Contrast

Do 27. 3. 2016 bude v Městské knihovně, 2.patře, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup z Valentinské), přístupná rozsáhlá a zajímavá výstava Květy Pacovské: Maximum Contrast.

Květa Pacovská se zabývá trojrozměrnými obrazy, kovovými a papírovými objekty, velkoformátovou
kresbou, volnou i užitou grafikou, instalacemi a experimentální autorskou knihou. Všechny tyto formy tvoří široké spektrum děl, jež v různých variantách propojují linie a barvu s prostorem a mohou spolu
komunikovat v různých vzájemných konstelacích. Autorka je založila na principu geometrie a minimalistické východisko neustále rozvádí do nových, neortodoxních forem s rafinovanou proměnlivostí a energickými gesty.

Již od 60. let vytváří experimentální autorské knihy v podobě taktilních trojrozměrných objektů kombinujících vizuální poezii a dadaistickou hru s barevnými prostorovými plány. Originální pojetí knihy jako mnohovrstevnatého uměleckého objektu s otevřeným a stále se měnícím konceptem jí přineslo více jak čtyři desítky prestižních ocenění v zahraničí. Ve světě je význam jejího díla stvrzen také zastoupením v řadě významných sbírek a trvalou spoluprací s galeriemi a kulturními institucemi, jako jsou Chihiro Art Museum v Japonsku, Fondation M. von Cronenbold a Edition Les Grandes Personnes v Paříži, Museum Sztuki v Lodži, Blue Dragon Art Company Tchaj-pej, Minedition Michael Neugebauer Publishing Ltd. v Hongkongu, Victoria and Albert Museum v Londýně a mnoho dalších.

V letech 1992–1993 Pacovská působila jako hostující profesorka a vedoucí ateliéru Vizuální komunikace na Hochschule der Künste v Berlíně. Mezi roky 1995 a 1997 realizovala projekt rozsáhlé zahrady v Azuminu (Chihiro Art Museum) v Japonsku. Rok 1998 strávila jako hostující profesorka na Kingston University ve Velké Británii, kde jí byl rok nato udělen čestný doktorát v oblasti designu. Je stálým hostem na významných knižních veletrzích a kolokviích (Frankfurt nad Mohanem).

U nás je sice respektována v odborných kruzích, široká veřejnost ji však víceméně vnímá jako autorku
sofistikovaných knih určených především pro děti. Naším cílem je upozornit na skutečný rozsah a obsah její práce, jež se zejména od 90. let stala nedílnou součástí mezinárodní scény.

Tuto výstavu, stejně jako všechny předchozí, koncipuje autorka sama jako další vrstvu svého díla, která jí umožňuje odkrývat nové vztahy mezi již uskutečněnými i právě vzniklými pracemi a udělovat jim dosud nevyzkoušené role v čistém prostoru galerie. V Městské knihovně otevírá divákům svět svých konceptuálních myšlenkových strategií v dosud nejkomplexnější podobě.

Magdalena Juříková, Hana Larvová – kurátorky výstavy

Květa Pacovská

Narozena 28. července 1928 v Praze
1951 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. Emil Filla)
1992–1993 působila jako hostující profesorka na Hochschule der Künste v Berlíně
1995–1997 realizovala projekt zahrady v Chihiro Art Museum Azumino v Japonsku
1998 byla hostující profesorkou na Kingston University ve Velké Británii
1999 získala čestný doktorát v oblasti designu na Kingston University ve Velké Británii
2001 obdržela Cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos v oblasti umělecké grafiky
2003 vytvořila koncepci a grafický návrh pro Mezinárodní knižní veletrh v Tchaj-pej, kde měla také svou vlastní výstavu
2007 představila svou novou knihu A l’infini v Centre Georges Pompidou v Paříži
2008 proběhla její zatím největší výstava v Muzeu užitých umění ve Frakfurtu nad Mohanem (MAK)
2010 vyšla její kniha Couleurs du Jour ve francouzštině a němčině

Knihy Květy Pacovské byly publikovány česky, slovensky, německy, anglicky, japonsky, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, dánsky, finsky, holandsky, korejsky a čínsky.

Doprovodný program:

Kurátorská prohlídka
Čt. 26. 11. 2015 od 18.00

Autorská prohlídka
Čt. 17. 12. 2015 od 18.00
Čt. 25. 2. 2016 od 18.00

Setkání nad knížkami Květy Pacovské
Čt. 21. 1. 2016 od 18.00

Víkendové výtvarné workshopy:
so. 21. 11. 2015 13.00–18.00 Kniha jako objekt i artefakt, Městská knihovna
so. 13. 2. 2016 13.00–18.00 Experimenty a dialogy s písmem, Městská knihovna
so. 12. 3. 2016 13.00–18.00 Tvar a barva v architektuře objektu, Městská knihovna

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:
ne. 24. 1. 2016 15.00–18.00 Barvené hry, kontrasty a harmonie,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne. 21. 2. 2016 15.00–18.00 Tvarosloví geometrie a kniha,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláciFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Květa Pacovská: Maximum Contrast