Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kurt Gebauer: Džbán radosti

5. 5.-1. 7. / Topičův salon / Malba

Do 1. 7. 2022 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava známého výtvarníka  Kurta Gebauera: Džbán radosti.

Výstavu zde pořádá Galerie MAGNA z Ostravy.

Prožili jsme a prožíváme těžké období – COVID vystřídala válka, jen pár set kilometrů od nás, a lehce tak můžeme opomíjet to, co již před mnoha set lety vcelku dokonale vystihl Samuel Butler svým výrokem:

„Všechny živé bytosti, kromě člověka, vědí, že smyslem života je radovat se z něj.“

Věřím, že mnoho z nás to vnitřně stále tak nějak cítí, a jsem velmi rád za kohokoliv, kdo svým životem, jednáním či dílem přispívá k přiblížení se této životní filosofii. Podobně, jak mi byl blízký můj přítel Oldřich Smutný, člen legendární UB 12, svým životním a uměleckým postojem, že člověk může přírodě konkurovat pouze v zobrazování krásy, je mi blízký můj přítel Kurt Gebauer, který je jednou z vzácných výjimek z Butlerova citátu. Radost ze života hledá, zobrazuje ji, nabízí a také se v poslední době angažuje při jakékoliv příležitosti, kdy ji může zachovat pro ostatní. Je třeba bojovat za každou událost či místo, které nám možnost radovat se ze života přináší a jedním z nich je také ikonické přírodní koupaliště Džbán, jehož budoucnost je v ohrožení.

Jiří Dobeš, galerie MAGNA

Kurt k tomu píše následující:

“Chodím plavat, kdy to jde a také kreslím, maluji, sochám vznášení nejen při plavání, ale i při pohledu na krajinu, kde je voda. V mém rodišti v Hradci nad Moravicí řeka Moravice v nádherném největším anglickém parku pod zámkem, kde se kdysi procházel i Beethoven. V Praze, kde jsem od už roku 1959, kdy jsem po kamenické škole přišel opravovat staré památky, je vodní nádrž Džbán na potoku, který teče do Divoké Šárky. Zázrak Džbán se stal za hlubokého totáče jednou z věcí, která se povedla. Je to pražské moře, kam chodili a chodí lidé, kteří nemohli nebo nemusí k moři. Po sametové revoluci nám tento poklad prodali do soukromých rukou, které nedávno chtěly změnu územního plánu, aby se tam mohlo stavět. Dvanáct tisíc podpisů petice a vedení města změnu zatím zastavilo, ale je třeba, abychom naše moře Džbán dostali zpět. V létě, kdy to jde, si na Džbán jdu zaplavat každý den. Co při tom zažívám, kreslím a maluji. Přijďte se podívat na pokusy zachytit něco ze Džbánu radosti a zachraňme ho nejen pro nás, ale i pro budoucí. Týká se to záchrany nejen Džbánu, ale v Praze i areálu Veleslavínského zámku, Dalejského údolí a dalších míst radosti z krajiny. V Ódě na radost Ludwiga van Beethovena, naší evropské hymně, má RADOST hlavní slovo.” KURT GEBAUER, 29.4.2022Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kurt Gebauer: Džbán radosti