Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kryštof Kaplan: Velké sklo

11. 1.-11. 4. / Galerie výklady AXA / Socha

Do 11.4.2016 bude ve Výkladech AXA (ve vstupní pasáži hotelu AXA), Na Poříčí 40, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Kryštofa Kaplana: Velké sklo.

Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů-konstrukcí – funkčních mechanismů metaforicky pracujících s tématem momentu proměny silového stavu. Zpřítomňuje v něm význam potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt. Pracuje s představou spořádané mechaničnosti neživého, jež se u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy. Zákonitosti fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduché, účinné a mechanické. Důležitou roli v předložené sestavě hrají stav zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace. Mechanika konstrukcí odkazuje k významově stěžejnímu prvku – k ploše samotných výkladů. Prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi. Specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta.

BIO
Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2007–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. Zeithammla; dvakrát získal ateliérovou cenu AVU, 2010 a 2013). Od roku 2003 se zúčastnil řady sochařských sympozií, na mezinárodním soutěžním sympoziu v Markneukirchen získal první místo. Obdržel cenu Bogdana Neidenova za figurální sochařství (2013). Vystavuje od roku 2009 (sochařský ateliér J. Zeithammla, (A)VOID Gallery, Praha), v Galerii AVU (Vítání jara) 2011, v Artbanka Museum of Young Art (AVU v AMoYA) 2012, roku 2013 ve Veletržním paláci Národní galerie (Diplomanti AVU) a v RED Gallery London (výběr diplomových prací AVU), v loňském roce vytvořil sochařskou instalaci pro broumovský klášter. V současné době působí jako asistent v Ateliéru sochařství II AVU v Praze. Roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl a v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronické hudby. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros. (s bratrem Cyrilem).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kryštof Kaplan: Velké sklo