Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kryštof Hošek: The Plastic Women of the Universe

16. 5.-11. 6. / Galerie Peron / Socha

Do 11.6.2017 bude v Galerii Peron,  U Lužického semináře 12, Praha 1, přístupná skvělá a zneklidňující výstava soch Kryštofa Hoška: The Plastic Women of the Universe.

MgA. Kryštof Hošek se ve své sochařské tvorbě věnuje primárně figurativním motivům. Svými plastikami, které oscilují na hranici dekadence, karikatury a popartu, kriticky reaguje na současné společenské nebo politické dění. Jeho rukopis nabývá místy až hyperrealistické formy. Vystavuje v rámci skupinových výstav doma i v zahraničí. Mimo volné tvorby se příležitostně věnuje různým sochařským disciplínám jako je portrét, busta, pamětní deska, sochařským zakázkám do exteriéru i interiéru v nejrůznějších materiálech a technikách. Je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

http://www.krystofhosek.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kryštof Hošek: The Plastic Women of the Universe