Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kristýna Matalová – My všechny

Do 24. 2. 2024 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a hodně znepokojující výstava velkoformátových obrazů Kristýny Matalové – My všechny.

Text kurátora Jana Kudrny:

„V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a jindy zase méně. Kristýna Matalová pracuje s principem určitého zrcadlení, kdy divák zastává roli jakési třetí osoby, která spatřuje Kristýnu v momentech, které autorka zasazuje do situací napříč časové osy a vlastní představivosti. Stylizuje se do rozličných, mnohdy až temných spektakulárních pozic, rolí a situací. Každý okamžik-obraz, je autentickým a nezaměnitelným kódem či spíše prožitkem zasazeným do lineárního toku času. Každý obraz je promyšleným zachycením jedné specifické bytosti. Člověka, ženy, Kristýny.“

Jan KudrnaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kristýna Matalová – My všechny