Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kristýna Erbenová: V bezetmí

12. 5.-21. 6. / Fotografic / Fotografie

Do 21.6.2015 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná fotografická výstava Kristýny Erbenové: V bezetmí.

V kruzích oběžných drah, v rytmu roků, měsíců a dní, uvykáme řádu, který zůstává nepoznán. Ve dne čelíme zdání, že jsme s to uchopit skutečnost, tušit, vědět, být přesvědčeni, že viděné není klamem. Setmění mate a svádí ke slepotě, k uzavření bran poznání a odstoupení od touhy pronikat hlouběji. A přitom právě za tmy se rodí a umírá, právě noc dává vyniknout nebeským znamením, podle nichž člověk tisíce let směřoval své kroky. Tma je jen málem světla. Překročíme-li své hranice a rozhlédneme se, spatříme uhrančivé barvy a tvary zastavené v půlnočním klidu nebo cloumané znepokojivými poryvy. Zbytky světla, jedna čtyřsettisícina denního slunečního svitu, proces vyvolání. Fotografie, které popřely tmu. Zážitek z možnosti zviditelnit neviditelné. Krajina v nespatřeném a přece skutečném světle. Fotografie v tomto souboru byly pořízeny v noci, pouze za využití měsíčního světla a citlivého filmového materiálu středního formátu.

Kristýna Erbenová (1987), patří k nejmladší generaci fotografů s mezinárodními úspěchy. Je studentkou magisterského programu na ITF Slezské Univerzity v Opavě. Společně s fotografií vystudovala také filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Fotografie Kristýny Erbenové jsou příznačné mimořádným smyslem pro melancholickou náladu a dokonalým technickým provedením (klasický čtvercový fotografický materiál). Účastnila se mnoha výstav a festivalů fotografie u nás i v zahraničí a její práce byla pozitivně reflektována odborným tiskem i médii. www.kristynaerbenova.com

úvodní slovo na vernisáži Štěpánka Stein + hudba DJ FilipFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kristýna Erbenová: V bezetmí