Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kristina Fingerlandová: Zprávy z Oikos: Alma, Diamon, melogové a gulmy

Do 9. 1. 2022 bude v Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Kristiny Fingerlandové:  Zprávy z Oikos: Alma, Diamon, melogové a gulmy.

kurátorka: Eva Koťátková a její text:

Vítejte v Oikos. Oikos je dům, který dýchá a vrní. Prorůstají jím větve, které, společně s jeho obyvatelkami a obyvateli udržují dům v chodu. Žijí v něm obři, holohlavé mořské panny, měňavci, vrány s antracitovými plášti, Johan, nerozlučná dvojčata, Erlenah, která zavírá dveře na řetízek, Ama, která zná všechny druhy léčivých rostlin, Pragma, s problémy dobře schovanými pod kobercem, Tarván s dvěma rybími ocasy, ale také Diamon, netvor, který na sebe bere podobu našich nejhorších úzkostí a obav. Žije v něm také Alma, autorka této výstavy a knihy. Oikos je prostorem, ve kterém rodinní příslušníci získávají bájná jména a ve kterém jsou vyzdvihovány jejich schopnosti i každodenní rituály. Oikos je meziprostorem, ve kterém je možné snít a skutečně cítit, a ve kterém s námi mohou být i ti, kteří a které už tu nejsou. Oikos je útočištěm i ostrovem vzdoru. Ten se projevuje mimo jiné v jazyce, jakým jeho obyvatelé a obyvatelky hovoří, a který se snaží, prostřednictvím důmyslných novotvarů vymezit se proti normativitě jazyka jako nástroji vyčleňování a útlaku. Oikos ale vzdoruje také skrze hodnoty, které vyznává, a jakými se jeho vnitřní domovní řád řídí: péče, empatie, důležitost sdílení a naslouchání příběhů a zkušeností druhých. Trvá na tom, že naše smysly musí zůstat otevřené, abychom neztratili*y kontakt se svým okolím, s druhými a nezůstali*y uvězněni*y, osamoceni*y ve svých tělech. Ukazuje, jak důležitá je rozmanitost našeho světa díky bytostem, které ho obývají, a vztahům, které nepředpojatě budují. Ukazuje, jak klíčová je v našich životech imaginace, ne jako prostředek bezúčelného nebo kratochvilného snění nebo úniku, ale jako prostředek emancipace a změny, jako způsob, jak prohlubovat naše vnímání světa, bytí s druhými. A ukazuje také, jak důležité je vyjadřování emocí, včetně těch, které se mohou některým jevit jako projev slabosti, protože právě skrze ně se můžeme lépe napojit. Milé obyvatelky a milí obyvatelé Oikos, milá Almo, díky za pozvání. Váš dům–svět, se všemi jeho jizvami a puklinami, propustnými stěnami a sdílenými prostory i skrýšemi pro snící hlavy všech bez rozdílu, je mi velmi blízký.

Eva KoťátkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kristina Fingerlandová: Zprávy z Oikos: Alma, Diamon, melogové a gulmy