Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Kristína Bukovčáková: 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚕𝚎𝚕 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚢𝚣𝚎𝚍 𝙿𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚃𝚘𝚞𝚛

6. 8.-16. 9. / Karpuchina Gallery / Instalace

Do 16. 9. 2021 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v přízemí, velmi zajímavou výstavu Kristíny Bukovčákové: 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚕𝚎𝚕 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚢𝚣𝚎𝚍 𝙿𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚃𝚘𝚞𝚛.

Kurátorka výstavy: Mariana Pecháčková

KLÍČOVÁ SLOVA: ENVIRONMENTÁLNÍ ŽAL – KRAJINA – ŠKŮDCE – STRUKTURY
Na výstavě Parallel Paralyzed Places Tour v Karpuchina Gallery představuje mladá slovenská autorka Kristína Bukovčáková (*1991), mimo jiné absolventka Ateliéru intermediální konfrontace na pražské UMPRUM, kurátorský výběr nejnovější obrazů, v nichž se jako hlavní téma objevuje motiv škůdců parazitujích na rostlinách, ovoci a zelenině. Environmentální žal spolu se strachem z možné i nemožné budoucnosti nutí autorku přehodnotit její dosavadní tvorbu a přesměrovat svůj zájem o romantický vztah člověka s krajinou ke krajině samotné. Bukovčáková se vymaňuje z předchozího zaměření na figurální malbu a skrze techniku airbrushe a otisků vytváří přírodní struktury, často kopírující odborné ilustrace ze starých atlasů chorob a škůdců. Napadeným organickým složkám však ponechává lidské tváře, stažené do komicky agresivních grimas, které mají jen zdůraznit všudypřítomnou zoufalost z nedostačující ráznosti bitvy proti klimatické krizi.
Organický charakter své tvorbě Bukovčáková dodává i skrze ignoranci plátna jako jediného vymezeného místa pro sebevyjádření a přesahuje malbou na zdi a podlahu galerie. Toxické barvy neduživého ovoce a zeleniny se volně přelévají do výstavního prostoru a pohlcují poslední vzduch, jen aby se mohly znovu narodit v podobě autonomních objektů ze dřeva, dalšího zástupného symbolu paralelně paralyzovaných míst.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Kristína Bukovčáková: 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚕𝚎𝚕 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚕𝚢𝚣𝚎𝚍 𝙿𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚃𝚘𝚞𝚛