Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž krátkodobé výstavy Antonie Stanové: I Tried to Tell Ya Something through the Phone (a křest publikace)

1. 3.-6. 3. / Kvalitář / Malba

Do 6. 3. 2022 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava Antonie Stanové: I Tried to Tell Ya Something through the Phone.

Na začátku března představí malířka Antonie Stanová, zcela novou sérii psaných obrazů. Exkluzivní týdenní výstavu v galerii Kvalitář zahájí 1. března vernisáž, během níž proběhne i křest katalogu I Tried to Tell Ya Something through the Phone, který osvětluje původní motivy tvorby umělkyně.
Publikace s názvem I Tried To Tell Ya Something Through the Phone, která vychází při příležitosti stejnojmenné výstavy v galerii Kvalitář, představuje obrazy a báseň malířky Antonie Stanové spolu s rozhlasovou hrou Bohumily Grögerové, prozaičky, básnířky, překladatelky a autorky spojované s pojmem experimentální poezie.
Základním tématem výstavy a publikace se stává vizualita písma a užití jazyka v současném vizuálním umění. Na jeho formální i obsahovou podobu mají do určité míry vliv nové technologie, nepřetržitý přístup k internetu spolu s nadbytkem digitálního textu. Tomuto tématu se v katalogu věnuje starší esej Kennetha Goldsmithe Proč konceptuální psaní? Proč teď? (2011), který přichází s termínem uncreative writing (netvůrčího psaní), označujícím křížení konceptuálního umění s poezií pomocí nových technik doposud stojících mimo oblast literatury. Těmi se spolu s fenoménem tzv. jazykové krize a schopností jazyka dezinformovat, tedy ztrácet svůj smysl, zabývá též Pavel Novotný ve svém textu Člověk, jazyk a stroj. Ke hře Bohumily Grögerové Už jenom dýchat… Filozofickou úvahu o divokém, nespoutaném a objektově orientovaném psaní budoucnosti a selhání jazyka v jeho snaze být skutečným nositelem významu předkládá v katalogu další z autorů Travis Jeppesen. Všechny zmíněné texty spolu s úvodem k výstavě kurátorky Moniky Čejkové mají pomoci vytvořit alespoň částečný obraz o složité problematice psaní ve vztahu k umění.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž krátkodobé výstavy Antonie Stanové: I Tried to Tell Ya Something through the Phone (a křest publikace)