Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Konference stylů – letní klauzury Scholastiky 2015

2. 7.-2. 8. / Galerie 1.patro / Fotografie

Do 2.8.2015 bude v Galerii 1.patro, Myslíkova 9, Praha 1, přístupná výstava letních klauzur Scholastiky nazvaná Konference stylů.

Kurátoři výstavy: Evžen Šimera a Ondřej Brody.

Spolek Scholastika je novou vzdělávací platformou v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Činnost zahájila v lednu 2012, v první fázi formou dvousemestrální ateliérové výuky v sedmi oborech. V současnosti je naše vzdělávací platforma provozována spolkem Scholastika a nabízíme možnost studovat již v 11 ateliérech. Výuka je zajištěna profesionálním týmem pedagogů složeným z mladých, renomovaných umělců a designérů, který společně s vedením Scholastiky studenty zapojuje do kontextu jinak těžko přístupné současné umělecké scény.

Scholastika v současnosti nabízí specializované kurzy pro veřejnost fungují zejména jako „přípravný“ ročník určený pro studenty hlásící se na vysoké umělecké školy. Kurzy jsou ale otevřené všem a důvodů je navštěvovat je mnoho. Fungujeme jako vzdělávací platforma seznamující své studenty s kontextem a živou scénou výtvarného umění a designu. Dbáme na to, aby naši studenti měli možnost získat praktické dovednosti a teoretické znalosti předávané vyhlášenými profesionály. Naším střednědobým cílem je stát se vyšší odbornou školou – získat potřebnou akreditaci a začít konkurovat státním vzdělávacím programům v oborech výtvarného umění a designu.

Mimo základní strukturu výuky studentům Scholastiky umožňujeme individuální poradenství v oblasti vytváření a správy profesionální portfoliové dokumentace, poradenství při získávání grantů, konzultace s pedagogy z vysokých škol. Pořádáme teoretické přednášky renomovaných externích hostů a snažíme se zajišťovat prezentaci děl našich studentů jednak na pořádaných výstavách, nebo na pravidelných semestrálních, klauzurních výstavách ve škole. Scholastika také pořádá, minimálně jednou ročně, zahraniční zájezd za uměním i designem (Benátské Bienále, Salone del Mobile ap.).

Scholastika sídlí v budově bývalých Elektrických podniků v pražských Holešovicích, nově vytvořeném kreativním centru Prahy. Stabilně ji obývají umělci jako například fotografka Bára Prášilová, grafičtí designéři ExLovers, módní návrhář Leoš Macenauer, dále architektonická studia, Galerie Chemistry či nakladatelství Divus s jeho výstavním prostorem a kavárnou. Pro fungování Scholastiky je důležité působit v architektonicky hodnotné budově, jejíž nové využití přitahuje pozornost lidí zaujatých vizuální kulturou. Vzhledem k tomu, že prostory jsou otevřené denně (po-pá) mezi 12.00 – 20.00 hodinou, je takto podnětné prostředí velkou devizou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Konference stylů – letní klauzury Scholastiky 2015