Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Komm & Komm: Gone matter

13. 9.-9. 10. / Champagnería / Fotografie

Do 9. 10. 2021 bude v příjemném podniku Champagnería, Průchodní 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Komm & Komm: Gone matter.

Série fotografií Kateřiny a Michaela Komm „Gone matter“ propojuje Michaelův zájem o fotografii a prostorovou tvorbu Kateřiny. Nejde jen o záznam minulých okamžiků ale jedná se o důležitou součást tvůrčího sochařského procesu spojeného se zobrazenými pracemi. Polaroidové fotografie zachycují momenty vycházející z rovnocenného vztahu mezi autorčinou fyzickou přítomností a nedokončenými sochami. Fotografie je pak následně využívána jako inspirace k dokončení soch. Rozvíjí se tak možné scénáře toho, čím by se práce v budoucnu mohly stát a fotografie mnohdy rozhoduje o konečné podobě díla. Z tohoto pohledu tato série reprezentuje portfolio možností.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Komm & Komm: Gone matter