Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Komenty – mimo-klauzurní instalační výstup Ateliéru intermediální konfrontace VŠUP

Jenom do 15.6.2015 bude v Ateliéru intermediální konfrontace VŠUP / UMPRUM, místnost 207 ve 2.patře, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přístupný mimo-klauzurní instalační výstup Ateliéru intermediální konfrontace VŠUP nazvaný Komenty.

Jiří David
Milan Salák

Roman Výborný
Beata Alexová
Vojtěch Novák
Ondřej Opekar
Lucie Michnová
Jana Stanulová
Andrew Hauner
Adéla Kostkanová
Natálie Loukotová
Tomáš Beňadik
Vladimír Vávra
Urvi Sethna
Jimena Mendoza
Wenling Chung
Ana Paula Albín
Josefina Klimentová

Ateliér intermediální konfrontace vychází především z předpokladu kritického myšlení. To, co nás zajímá, je zvýraznění schopnosti interakce vnímatele v pojetí schopnosti uměleckého jazyka se sebeprezentovat jako entita, která vytváří především vztah. Vztah je jejím artefaktem. Samotná forma artefaktu sice k tomuto vztahu odkazuje, ale není tím, čím se máme zabývat. Je vedlejším produktem, pouze připomíná, ladí mimo svou fyzičnost. Proto se musíme společně neustále ptát, zda-li je estetická hodnota lži krásnější než etické rozhořčení pravdy. Nebo jinak, je etická krása pravdy cíl ze smyslu a lež smyslem z cílů? Můžeme tak „nutit“ naše studenty, aby v rámci aktuálního jazyka hledali nové náměty, nebo aby pro zpracování aktuálních námětů našli nový jazyk, respektive nový, nečekaný interpretační prostor? Pokud je tedy samotný název našeho ateliéru důležitý, je v něm podstatnější termín konfrontace než přívlastek intermediální. Konfrontace v názvu ateliéru odráží náš programový zájem o možné konfliktní, iritující a neuhlazené střety v rámci aplikace nejrůznějších formálních i obsahových přístupů v tvorbě, včetně napadání klišé ve všech jeho podobách, a to zejména v rámci vlastního uvažování. Veškerá naše pedagogická činnost je proto soustředěna na rozkrývání okolností a mechanismů, které nejrůznějším způsobem ovlivňují charakter toho, co stojí mezi tvůrcem a adresátem současného umění.

Prof. Jiří David, podzim 2012Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Komenty – mimo-klauzurní instalační výstup Ateliéru intermediální konfrontace VŠUP