Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž kolektivní výstavy ŽENY

Do 13.9.2020 bude v západním křídle Invalidovny, Sokolovská 24/136, Praha 8, v 1.patře (vstup je ze západu – od města), v prostoru 3 kurátorky, přístupná zajímavá kolektivní výstava ŽENY. Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je čtvrtek–neděle 15:00 –19:00.

Výstava prezentuje unikátnost i podstatnost ženské pospolitosti a soudržnosti, jež se staly klíčovými pojítky mezi vybranými autorkami i 3Kurátorkami.

Spolupráce mezi ženami je v českém a umělecko-historickém prostředím stále spojována s čímsi marginálním. Je synonymem nedůvěřivosti, nestability možná i pochybnosti. Účelem výstavy není představit autorky, které se ve své tvorbě zaměřují primárně na feministická témata či direktivně pracují s náměty ženství, i když bezpochyby se výstava dotýká problematiky genderu, jelikož u většiny autorek se gender promítá do jejich práce jako téma či východisko. Výstavnímu konceptu jde zejména o deskripci jejich individuálních osobností, které získávají na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve výstavě. Výstava se taktéž dotýká diskutabilního pojmu “ženské umění”.

V rámci výstavního konceptu se představí autorky dvou generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová (*1997) a Jana Svobodová (*1995), starší prezentují Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová (*1985). Vystavující umělkyně se neostýchají prezentovat svou křehkost a nejniternější pocity, které bezpochyby zapadají do ženských elementů. Proto autorky svými artefakty zprostředkovávají různé perspektivy ženské spolupráce, ovšem vždy je patrná jejich odlišná a originální myšlenková cesta pramenící z jedinečných životních stanovisek i příběhů. Umělecké výrazy jednotlivých autorek se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev, přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program.

Kurátorky: Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková a Kristýna Hájková

Grafické zpracování: Trang Erika Nguyen Thu

Výstava vznikla za laskavé podpory Státního fondu pro kulturu, Ministerstva kultury České republiky, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Iniciativy pro Invalidovnu a pod záštitou Studia Alta.

Skrze platební platformu Trisbee můžete přispívat na realizaci výstav a činnost Galerie 3Kurátorek. Stačí načíst QR kód mobilním telefonem. Trisbee následně Váš příspěvek zdvojnásobí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž kolektivní výstavy ŽENY