Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž kolektivní výstavy Ženská cesta mezinárodního projektu „The Calling“

Do 29. 9. 2022 bude v Beseder Gallery, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná velmi zajímavá kolektivní výstava Ženská cesta mezinárodního projektu „The Calling“.

Mezinárodní projekt „The Calling“ pěti umělkyň Chantelle GoldthwaiteYasmin Lambie-SimpsonKaren LockertSheily Metcalf Tobin a Carol Walsh.

Text kurátora Hagaie Segev:

Umělcova touha tvořit je těžko potlačitelná kvůli vnitřnímu pudu k sebevyjádření. Existuje však další hnací touha – volat, oslovovat ostatní a komunikovat s nimi. Projekt The Calling pěti mezinárodních umělkyň je výzvou k tvorbě a oslovení ostatních, kteří mají společnou touhu sdílet prostřednictvím umění.

Umění, které je tichým jazykem nejniternějších pocitů, je jedním z nejlepších způsobů, jak vyjádřit myšlenky, emoce a naděje, které člověk má. Jako tichý a mezikulturní jazyk je to nejlepší způsob komunikace, spojení lidí a nápadů. Projekt The Calling v Praze je takovou snahou – oslovit neznámé lidi a navazovat nové známosti prostřednictvím uměleckých děl.

Prostřednictvím tohoto dvouletého projektu napříč kontinenty a setkávání Zoom byla každá z pěti umělkyň schopna sestavit a vytvořit svůj vlastní projekt/sérii ve svém vlastním pracovním prostoru. Výsledkem je výstava pěti samostatných umělkyň, které dialogem a vzájemnou podporou v době pandemie Covid dokázaly komunikovat a nacházet nové způsoby hledání svých nejniternějších představ o současném životě.

Zdroje umění a porozumění lidskému stavu skupinu fascinují a každá umělkyně se snaží prezentovat svou jedinečnou perspektivu a celoživotní zkušenost své osobní cesty, založenou na výchově, nelineárních a intuitivních hodnotách. To jsou jen některé aspekty dynamiky v životě každé ženy, které zde nacházejí vyjádření.

Umělkyně se poprvé setkaly v letech 2017 a 2018 prostřednictvím uměleckého programu The Becoming kanadské výtvarnice Jessicy Serran sídlícího v Praze. Cesta pokračovala pro každou umělkyni v jejím domácím ateliéru v Austrálii, Kalifornii nebo Walesu. Týdenní a měsíční rozhovory vytvořily uměleckou komunitu diskusí o ženské cestě a jejích uměleckých zobrazeních.
Chantelle Goldthwaite hledá Médium a své spojení mezi já a zdrojem v časech transformace. Carol Walsh se pokouší odhalit závoje, odkrýt aspekty svého života a umožnit tak, aby její světlo bylo vidět. Karen Lockert zjišťuje, že svléká a odstraňuje kůži ze svých minulých zkušeností a přesvědčení v naději, že se vznese do otevřeného světa. Sheila Metcalf Tobin zkoumá své emocionální a fyzické pocity mateřství,  spojení v sobě a se svou rodinou. Yasmin Lambie-Simpson zároveň proudí s živlem vody, aby pochopila koncept cestování k nalezení domova.

Skupina se pojmenovala The Calling, protože cítila nutnost vytvořit toto dílo, které nazvaly „Ženská cesta“. Výsledná výstava v pražské Beseder Gallery je pro pětici umělkyň jedinečným experimentem. Je to speciální událost, která přináší Praze fascinující mezinárodní projekt umělkyň z celého světa. Je to příležitost setkat se s těmito umělkyněmi tváří v tvář a popovídat si o základech umění a života, více o životních zkušenostech než teoreticky. 
Projekt The Calling je o propojování lidí, povídání o tom, na čem každému z nich záleží. Dává prostor pro překlenutí propastí a zdí, které se staly příliš široké a vysoké na to, aby je lidé snadno rozpustili. Naším přáním je porozumět základním hodnotám, které se skrývají pod závojem, slupkou a prachem současné postpandemické existence.

O vystavujících umělkyních:

CHANTELLE GOLDTHWAITE
Chantelle Goldthwaite je autodidaktickou umělkyní, která žije a pracuje v severní Kalifornii. Chantelle je fascinována světem kolem ní a snaží se ho prozkoumávat, shromažďovat obrazy a nápady a poté je znovu poskládat jako memorabilia poutníka na tomto světě. Koláže, které vystavuje, jsou inspirovány konceptem alchymie a pražskou Ženskou cestou a pocházejí z různých tiskových formátů spolu s dalšími posbíranými efemérami.
Obrázky, které tvoří koláže, poskytují příležitost vykročit z hranic, které jsme si sami stanovili. Slovy Chantelle: „Lidé, místa, věci, přesvědčení, které nás udržují a přinášejí nám pohodlí, se mohou stát věcmi, které nás nakonec omezují. Nedovolujíc nám růst a měnit se. A nejkrásnější ze zážitků přebývají na těch nejvíce přehlížených místech naší cesty.“

YASMIN LAMBIE-SIMPSON
Yasmin Lambie-Simpson se narodila v Anglii a 30 let studovala a pracovala ve Spojených státech; v současné době pracuje a žije ve Walesu.
Yasminina abstraktní díla jsou jako voda tekoucí po stěnách galerie. Vodu považuje za „záhadu, kterou jsem skrz naskrz procestovala, abych našla lidi a místa, která nazývám domovem“. Vodní vyobrazení jsou předmětem Yasminina umění, ale umělecká tvorba je pro ni „to jediné, co mi dává smysl,“ říká. Plynulé linie a kombinace barev tvoří magický celek, láskyplně interpretující přírodní vzory, zprostředkovávající potěšení z umělecké tvorby a dialogu, který je nezbytnou součástí každé komunikace.

SHEILA METCALF TOBIN
Sheila Metcalf Tobin je umělkyně a učitelka umění žijící a pracující v Kalifornii.
Figurální kresby a koláže Sheily jsou způsobem, kterým zkoumá emocionální a fyzické souvislosti vytvářející její vnitřní a vnější prostředí. Fyzické formy a záměrný malířský modus odhalují emocionální aspekty a psychologický narativ, nevyslovený idiom umění.
Milující kresba je jako matčino pohlazení, které vyjadřuje pocit sounáležitosti, důvěrnosti a intimity s uměním, lidmi a znázorněnými obrazy. Kresbou Sheila poznává a volá po nových vztazích mezi jednotlivými členy své rodiny, ale také po vztazích s okolní přírodou.

KAREN LOCKERT
Ve velmi mladém věku si Karen Lockert uvědomila, že se v ní rodí umělkyně, od té doby tvoří a učí, zatímco žije a pracuje v Kalifornii.
Umění je zde, aby prozkoumalo rozmanitost projevů, které nabízejí životní zkušenosti, píše Karen: „Moje práce je velmi rozmanitá, využívá vše od tradičních technik po látky a nalezené předměty. A nápady. Moje práce je vždy o nápadech, konceptech a osobní zkušenosti.“
Karenina cesta do Prahy představí oblečení, které se nosí za různých okolností: jako anděl s nadějí, jako prostředek mučení nebo jako ochranná maska. Každodenní oblečení lze považovat za druh umění a za mnohem víc než jen všednost.

CAROL WALSH
Umělkyně a podnikatelka, žijící a pracující v Austrálii.
Malby Carol Walsh jsou inspirovány krajinou Austrálie a její láskou k toku látek manifestovanou v textilním designu. Její obrazy Ženské cesty jsou jako cesta ženského těla na plátně. Tělo je vyrobeno z vody a zobrazuje krajinu pocitů a emocí. Obrazy představují harmonii těla a přírody, ponořené a ovlivněné oceánskými výjevy, které vidí ze svého domova. Jedná se o hlavní část elementárních sil, ročních období a vzorců, které jsou všechny integrovány do její malby.

https://www.besedergallery.art/cs/kalendar-akci/zenskacesta/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž kolektivní výstavy Ženská cesta mezinárodního projektu „The Calling“