Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž kolektivní výstavy VÝLET

Do 29. 8. 2021 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá kolektivní výstava VÝLET.

Vystavují: Jakub Červenka | Jozef Čižmár | Zdeněk Daněk | Dalibor David | Vojtěch Horálek | Tomáš Kurečka | Michal Nagypál | Alžběta Skálová | Jakub Sýkora | Telona | Aleš Zapletal

Holešovická Bold Gallery, která přes rok čeří vody pražského kulturního života, nyní přichází s první kolektivní výstavou. Pod názvem Výlet zve od 9. července na společnou prezentaci autorů mladé
a střední generace různého zaměření a rukopisu. Všechna díla však spojuje téma odkazující k cestě za poznáním i estetickému zážitku. „Výlety za poznáním nového jsou důležitou a obohacující aktivitou, stejně jako naše vnitřní cesty, na kterých nacházíme sami sebe. Rozliční autoři, kteří s námi připravili prázdninový Výlet pro naše návštěvníky, toto téma uchopili z mnoha různých pohledů,“ říká ředitel a majitel Bold Gallery Oldřich Hejtmánek a dodává: „zvláštní doba, kterou jsme si prošli dala cestám za poznáváním nového zcela jiný význam.“
Jedenáct autorů, kteří se účastní Výletu v Bold Gallery, představuje různé generace, používaná média, školy i tvůrčí kořeny. Zatímco Alžběta Skálová, Telona, Zdeněk Daněk, Dalibor David, Vojtěch Horálek a Jakub Sýkora se narodili před rokem 1989 a v různé míře zažili totalitu, včetně nemožnosti svobodně cestovat, Jakub Červenka, Josef Čižmár, Tomáš Kurečka, Michal Nagypál či Aleš Zapletal touto zkušeností neprošli. Jejich odlišnost je tedy i v tomto ohledu záměrná, dokážou tak svými díly zvolený fenomén představit v komplexní šíři záběru. Výlet může být náročnou dlouhou expedicí, klasickou rodinnou dovolenou i krátkou vycházkou za domácí humna, bere na sebe podobu vzpomínek ve fotoalbu či dětské hry na indiánskou výpravu.
„Charakteristickým rysem jakéhokoli výletu je, že ponouká člověka nahlížet na okolní svět esteticky. Patří tedy, podobně jako zakoušení uměleckých děl, k důležitým způsobům péče o duši. Výlet je zdrojem pocitů, nálad a obecně zkušeností, které by v každodenní rutině ani nevyvstaly,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Čejka.
Výstava je příležitostí se zastavit a nahlédnout na výlet ve více vrstvách a nových souvislostech. Záběr děl vystavených v Bold Gallery sahá od výtvarného uchopení vlastního výletu, přes zajímavé artefakty, které se k němu vztahují až po snové i skutečné krajiny, které zvou návštěvníka na prázdninový výlet do světa fantazie, kde neplatí žádné restrikce a omezení.

Jakub Červenka (*1989)
fotografie a intermediální tvorba na UJEP v Ústí nad Labem (2008-2015)
Jakub na výstavě poprvé představuje fotografie ze svého cestovního vizuálního deníku. V
těchto fotografiích zachycuje místa i situace, které jsou sice každému důvěrně známé, ale
málokdo by se je odhodlal vyfotit.
Jozef Čižmár (*1993)
kresba a socha na AVU v Praze (2014-2019)
Jozefovu tvorbu na výstavě reprezentuje holčička, která by ráda ven, ale nemůže, čímž
rovněž symbolizuje nejrůznější nenaplněné lidské touhy po dobrodružství. Holčička zároveň
spadá do série Jozefových děl o výpravách nejrůznějšího typu a jejich nástrahách.
Zdeněk Daněk (*1977)
malba na VŠUP v Praze (1996-1999), malba na AVU v Praze (1999-2003)
Zdeněk bez debat patří mezi naše nejvýraznější krajináře a je charakteristický i přímo
tvorbou v plenéru. Klade důraz na realističnost motivů, avšak zároveň se nebojí
experimentovat s tradičním pojetím krajinářského obrazu. Kromě čistě přírodních zátiší často
zaznamenává i stopy v krajině zanechané člověkem a není mu vzdálený ani humor, který do
svých krajin rovněž dokáže promítnout.
Dalibor David (*1972)
malba na AVU v Praze (1990-1997)
Daliborova tvorba dlouhodobě zobrazuje situace z putování nebo předměty, které k cestám
neodmyslitelně patří. Dalibor je navíc ryzím malířem a jeho styl postavený na skromnosti,
gestu a barvě umožňuje u zobrazených aktivit nebo předmětů objevit jejich, v běžném životě
zřídkakdy postřehnutelné, estetické kvality.
Vojtěch Horálek (*1983)
tvarování a restaurování dřeva na VOŠUP v Praze (1998-2004), malba na AVU v Praze
(2004-2010), studijní pobyt ve Francii (2008)
Těžko hledat na české scéně jiného autora, který by byl s výletem natolik spjatý jako Vojtěch.
Známá jsou jeho díla na téma koupání, ale za připomínku stojí i téma expedic, ostatně i na
výstavě najdeme jeho umělecky pojatý ruksak. Na výstavě jsou i dva obrazy, přičemž ty
zpracovávají výlet až z absurdně-humorné stránky. Sdělují totiž, jakých naprosto šílených
podob může dnes takový výlet nabýt.
Tomáš Kurečka (*1994)
nová média na FU OU v Ostravě (2013-2014), intermediální tvorba na AVU v Praze (2014-
2020)
Tomáš vystavuje sérii výletních holí. Ty člověk může vnímat nejen jako pomůcku při
putování, ale i jako suvenýr nebo jakýsi symbol, čím vším pro nás mohou být vzpomínky na
výlet ve stáří. Na zpracování holí je navíc znát i Tomášova zručnost a široká škála
řemeslných dovedností, které jeho umělecky pojaté objekty běžně doprovázejí.
Michal Nagypál (*1992)
malba na AVU v Praze (2012-2019)
Michal je i přes práci s objekty a rozličnými náměty vnímán především jako krajinář.
Zachycuje krajiny různého charakteru, přičemž jejich barvitost, živost a ilustrativnost
podporují, aby si do nich divák dosadil příběh. U vystavených krajin tomu není jinak, mohou
se v nich odehrávat různé typy expedic a pohádek.
Alžběta Skálová (*1982)
filmová a televizní grafika na VŠUP V Praze (2002-2003), ilustrace a grafika na VŠUP v
Praze (2003-2008), stáž ve Francii (2004-2005), studijní pobyt v USA (2006-2007)
Nejenže Alžbětiny práce vznikají na různých pobytech, výletech, ale nezřídka fungují i jako
vzpomínky na výlety samotné. Vystavená díla pak jdou svým významem ještě dál, svojí
idyličností totiž obecně reprezentují krásy putování českou krajinou.
Jakub Sýkora (*1984)
grafika na VOŠ Hellichova v Praze (2004-2006), nová média na AVU v Praze (2006-2008),
malba na AVU v Praze (2008-2012), studijní pobyt ve Finsku (2010)
Jakubova tvorba je s výletem spjata dlouhodobě, byť nese v sobě např. i prvky digitálního
rozhraní. Nejdříve Jakub zpracovával různé fragmenty z výletů, poté vytvářel vzpomínkové
pohlednice a teď se věnuje např. plánkům a předpovědím počasí, které si ostatně na výstavě
můžete „přečíst“.
Telona (*1979)
fotografie na UJEP v Ústí nad Labem (2002-2009), studijní pobyt v Německu (2005-2006)
Telona, vlastním jménem Leona Bažant Telýnová, pro fotografii vytváří zcela nové světy.
Zachycuje totiž scénu, kterou si sama sestavuje, přičemž jsou to většinou hravé a snové
krajiny. Nápadně připomínají různé dětské představy o putování a výpravách, přičemž
Telona pracuje i s předměty, které mívají děti pro své představy zrovna po ruce.
Aleš Zapletal (*1990)
malba na VUT v Brně (2009-2015), malba na VŠUP v Praze (2014-2016), malba na AVU
(2017-2021), studijní pobyt ve Španělsku (2011), studijní pobyt v Německu (2014)
Aleš dlouhodobě vytváří mapy syntetické krajiny. Jeho obrazy nejenže vybízí k detailnímu
prozkoumání, ale navíc pojednávají o vztahu člověka ke krajině, jak se k ní chová, jak se v ní
chová a čím pro něho krajina je. Na výstavě je vidět stručný průřez jeho tvorbou.

Více informací na www.boldgallery.art

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr a Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž kolektivní výstavy VÝLET